top of page

Štát a podniky musia napredovať v spoločnom záprahu

Trnava, 11.12.2018. Klub regionálnej Slovenskej a obchodnej priemyselnej komory v Trnave pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka uzavrel dnes (11. decembra 2018) tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie, hospodárstva a finančných inštitúcií.

„Slovenská diplomacia má vynikajúce meno vo svete a v roku 2019 čaká Slovensko predsedníctvo v dvoch prestížnych organizáciách – OBSE aj OECD. Pre celé Slovensko, firmy, organizácie, univerzity aj odborníkov vzniká jedinečná príležitosť presadiť sa vo svete a nadviazať množstvo kontaktov.“ Nosné myšlienky tejto iniciatívy citujú viaceré verejne prístupné zdroje. Pri otvorení diskusie s podnikateľmi v Trnave štátny tajomník Lukáš Parízek povedal: Ambíciou dnešného stretnutia je diskutovať s vami a určitým spôsobom ponúknuť to čo má štátna správa k dispozícii pre vás ako našich podnikateľov v kontexte exportu.

Nasledovali ďalšie vystúpenia organizátorov oslovených účastníkov podujatia. Praktické formy pomoci podnikateľom predstavila Lucia Veselská zo Slovak Business Agency: “Podporujeme malé a stredné podniky a fyzické osoby aj prostredníctvom mikropôžičkových programov, zabezpečovaním stáži v medzinárodných inkubátoroch a účasti na odborných podujatiach. V tomto roku sme podporili spolu už viac ako tritisíc subjektov, etablovaných firiem, ako aj start-upov.”

„V roku 2018 sme zaznamenali úspešnú expanziu firiem na zahraničný trh najmä v oblasti energetiky, strojárenského a gumárenského priemyslu a podporili sme export najmä do teritórií juhovýchodnej Ázie a krajín bývalého východného bloku. Pripravili sme produkty a procesné riadenie tak, aby sme sa mohli v roku 2019 viac sústrediť na podporu malých a stredných firiem”, hovorí Monika Kohútová generálna riaditeľka Eximbanky.

Pre malé a stredné podniky je určený Národný projekt Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Jozef Troják výkonný riaditeľ SARIO predstavil jeho kľúčové poslanie: „Poskytujeme výstavný a prezentačný priestor pre slovenské podniky v národných stánkoch na medzinárodných výstavách, organizujeme stretnutia s podnikateľmi v zahraničí a zapájame ich do odberateľských reťazcov.“ Primárne sú aktivity určené pre energetiku, strojárenský a automobilový priemysel, elektrotechniku, chemický a drevársky priemysel.

Známy podnikateľ a vedec profesor Štefan Kassay sa vrátil k predmetnej zásadnej otázke: ,,Kto je zodpovedný za export? Štát či podnikatelia? Ja si myslím, že je to dvojjediná úloha. Mám osobné skúsenosti, ako externý ekonomický diplomat MZVaEZ. V I.D.C. Holding, a.s. sme postupne vlastnými silami budovali útvar pre export. Podmienkou pre to, aby sa vôbec niekto mohol uchádzať o umiestnenie svojho produktu na medzinárodnom trhu je to, čomu ja hovorím ako excelentný produkt. Tá firma musí mať excelentný produkt a to je to prvé, čo je potrebné. V našom prípade ten produkt dobre poznáte všetci, sú to horalky. Tento produkt sa stáva excelentným nielen pre to, že rastie záujem a že sa dostáva do širokého povedomia ľudí, ale aby vôbec mohol vzniknúť, tak sú potrebné excelentné ďalšie záležitosti, napríklad excelentné procesy. Proste nemožno kvalitný produkt vyrobiť na starých technológiách.“

Zo slov Lukáša Parízka: ,,Toto rokovanie splnilo moje predstavy. Koniec koncov nie je prvé, ale je už v poradí štvrté, ktoré organizujeme s SOPK a sú zastúpené aj rôzne iné inštitúcie ako Eximbanka, Sario, Slovak Bussines Agency, takže cieľ je diskutovať. My sme dnes diskutovali o tom ako vieme pomôcť naším podnikateľom. Čo sa týka slovenského exportu v zahraničí prostredníctvom našich zastupiteľských úradov a tými mechanizmami a nástrojmi, ktoré máme ako ministerstvo k dispozícii. Ja si myslím, že potreba komunikácie je obojstranná. My tie návrhy, ktoré zazneli sme si samozrejme poznačili, budeme na tom pracovať, aby bola aj informácia dostupnejšia, aby aj tie aktivity, ktoré robíme boli efektívnejšie a aby sme boli na konci dňa všetci spokojní.“


bottom of page