top of page

Diskusia o hlavných problémoch EÚ v Hospodárskom klube

Bratislava 14.11.2018. Celoklubová diskusia o hlavných problémoch Európskej únie, ale aj o imigrácii sa dnes konala na 119. zhromaždení a celkove 269. podujatí združenia a Medzinárodného mierového výboru Hospodárskeho klubu v priestoroch Restaurant Liviano v Bratislave.

Zľava Peter Mihók, predseda SOPK, Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, správca Hospodárskeho klubu a Ján Gabriel, predseda Združenia Hospodársky klub, neformálne ekononické fórum.

So zreteľom na neúčasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka z dôvodu neplánovaného pozvania na návštevu od ministra zahraničných vecí USA Mika Pompea na 14. novembra 2018 sa pôvodný program upravil na Otvorenie celoklubovej diskusie o hlavných problémoch európskej integrácie, o tvorbe životných a vôbec mierových podmienok, osobitne o africkej a ázijskej imigrácii do Európskej únie, s úvodným slovom zakladateľa združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru Petra Kasalovského.

V rámci klubovej diskusie vystúpili so svojimi príspevkami doc. Ing. Peter Mihók, Csc., Ing. Peter Čatloš, doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. a prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.


Peter Kasalovský v úvode prítomným povedal: „Som rád, že sú medzi nami diplomati ČĽR a Ruskej federácie, veľvyslanci Lin Lin a A. Fedotov, a niekoľko diplomatov z iných štátov. Naše diskusie vedú k hľadaniu spoločného vektorového systému krajiny, aby Slovensko konečne začalo fungovať dôstojne, aby sme si tu neklamali akí sme úspešní, je to ďalej otázka hodnotových orientácií. Je potrebné zachovať Europsku úniu, ale s národným cítením jednotlivých štátov, čo je dnes často diskutovaným problémom, tak som sa vyjadril na 118. zasadnutí. Dnes na 119. zasadnutí plynule nadväzujeme na tieto témy a pokračujeme v ich ozrejmovaní. Musíme si uvedomiť, že nie je všetko dané a naprogramované Úniou, aj malý národ ako sme my dokážeme sa v zahraničí presadiť, to je dôvod aby sme začali konať aj u nás doma.“

„Nielen právo, ale aj povinnosti sú dôležité. Súčasný model demokracie nie je veľmi spravodlivý. Demokracia má súvisieť so vzdelanosťou z hľadiska budúcnosti je výchova mladej generácie tou najdôležitejšou úlohou“, vyzdvihol potrebu zmeny súčasného systému Peter Mihók. „Je nutné vygenerovať politický systém založený na budovaní mostov medzi krajinami, je to cesta, aby sa zmierňovalo napätie“, pokračuje v novej stratégii do budúcnosti predseda SOPK. V nasledujúcich slovách Peter Mihók vysvetlil pojem migrácia, kedy ide o prirodzenú súčasť pohybu národov za účelom „vývozu vedomostí do iných krajín“ alebo inváziou neprispôsobových migrantov „s vývozom náboženstva“, s akou sa stretávame v súčasnom období.

Diskutujúci sa zhodli, že je dnes dôležité vedieť si utvoriť a mať vlastný názor. Prednášajúci Daniel Böhmer sa vrátil k téme voľby rektora Univerzity Komenského, kde člen NEF profesor Masarik, pri otázke o vyhlásení o migrácii, potvrdil dokument svojim podpisom a zdôraznil, že má právo na vlastný názor, čím sa mu uzatvorila cesta v rámci kandidatúry na rektora Univerzity. Je to príklad ľudskej čestnosti, statočnosti, charakternosti a schopnosti stáť si za svojím názorom.


„Základný problém je v myslení. Musí prísť k revolučnej zmene myslenia, bez toho sa ďalej nepohneme,“ uzatvára diskusiu Peter Kasalovský.

bottom of page