top of page

S veľvyslancom Petrom Burianom o Spoločnej produkčnej platforme a novej európskej stratégii pre Stre

Pezinok 5.11.2018. Profesor Štefan Kassay dnes rokoval s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre strednú Áziu, J.E. Petrom Burianom o nových možnostiach spolupráce na báze Spoločnej produkčnej platformy. V úvode rozhovoru pán Burian vyzdvihol už vyše päť ročnú výnimočnú spoluprácu s profesorom Kassayom, ktorá začala ešte v funkcii štátneho tajomníka. Úspešná prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na štátnej univerzite v hlavnom meste Uzbekistanu, Taškente otvorila nové možnosti šírenia odbornej spisby slovenského autora v Strednej Ázii. Deficit odbornej ekonomickej literatúry zaoberajúci sa transformačným obdobím ekonomík, špecifickými stratégiami zjednocujúcimi podnikateľské platformy a v neposlednom rade prípadové štúdie z praxe.

Veľvyslanec Peter Burian si prezrel nové publikácie z edičného radu RIADENIE v slovenskom jazyku.


„Krajiny Strednej Ázie prešli podobným transformačným obdobím z plánovanej ekonomiky na trhovú ako Slovensko, sú však na tom oveľa horšie v napojení na svetovú ekonomiku a aj čo sa týka zdrojov,“ približuje aktuálnu situáciu v Uzbekistane a Turkmenistane pán veľvyslanec. „Potenciál týchto krajín, rovnako ako aj Kazachstanu je v mladých ľuďoch, ktorí hľadajú nové vedomosti z aplikačného prostredia, kde Vaše publikácie toto kritérium spľňajú. Aj s Vašou pomocou v rámci odbornej spisby môžeme realizovať stratégiu Európskej únie, kde dokážeme mladých ľudí motitovať a odpútať ich od negatívnej cesty“, prízvukuje stratégiu ďalšej spolupráce pán Burian.


„Vyšehradská štvorka môže byť príkladom úspešnej integrácie a transformácie a byť lídrom projektu odovzdávania skúseností. Je čas, aby pripravená stratégia vyústila do konkrétnej formy, príkladom je edičný rad RIADENIE, ako komplexný strategický plán. Naskytá sa tu priestor pre využitie skúseností z Vašej praxe, inovácií, ktoré hýbu celým podnikom, práve inovácie sú pomysleným odrazom do budúcnosti s predchádzaním negatívnym ekonomickým momentom. Vaša prax a skúsenosti predbiehajú určité momenty vývoja, či už v podnikateľskom prostredí, ale aj v rámci Európy,“ ozrejmuje pripravovaný projekt veľvyslanec Burian.

J.E. Peter Burian si preberá z rúk prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya cenu excelentnosti.


Nadácia profesora Štefana Kassaya pri tejto príležitosti priamo z rúk prezidenta udelila cenu excelentnosti – za dlhoročnú spoluprácu a aktívnu účasť na prezentáciách slovenskej odbornej a vedeckej literatúry, osobitne za vysokú angažovanosť a vystúpenia na významných univerzitách v zahraničí, zvlášť v Strednej Ázii, za prípravu podmienok pre udržateľný rozvoj v kontextoch programov Európskej únie a perspektívy vedeckej a edukačno-publikačnej aktivity.

bottom of page