top of page

Slávnostná recepcia – Sto rokov od založenia Československej republiky

Moskva, Ruská Federácia 25.10.2018. Sprievodné akcie a oslavu k výročiu 100 rokov od založenia Československa počas celého roku sú organizované aj mimo Českej a Slovenskej republiky. Na pôde Zastupiteľského úradu Českej republiky sa dnes uskutočnila slávnostná recepcia. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky v Ruskej Federácií, J.E. Vítězslav Pivoňka a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej Federácií, J.E. Peter Priputen pozval profesora Štefana Kassaya a jeho tím spolupracovníkov na slávnostný večer. Symbolicky na jeho príprave spolupracovali oba Zastupiteľské úrady.

J.E. Peter Priputen osobne vítali hostí.


V úvodnom prejave vystúpil dvaja hlavní rečníci, J.E. Vítezslav Pivoňka a J.E. Peter Priputen. Obaja veľvyslanci prítomným priblížili históriu Československej republiky a obdobie jej vzniku.

J.E. Vítezslav Pivoňka, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky v Ruskej Federácii počas slávnostného príhovoru.

J.E. Peter Priputen, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Sloveskej republiky v Ruskej Federácii počas slávnostného príhovoru..


Páni veľvyslanci si pripomenili vo svojich vystúpeniach historické udalosti: „Dňa 28. októbra 1918, na konci prvej svetovej vojny, bola v Prahe na Václavskom námestí vyhlásená nezávislosť Československa. O dva dni neskôr bola v Turčianskom Svätom Martine prijatá Deklarácia slovenského národa, v ktorej predstavitelia Slovákov vyjadrili súhlas s vytvorením spoločného Československého štátu. Zavŕšenie niekoľkoročnej snahy Čechov a Slovákov o vznik samostatného štátu umožnili politické rokovania budúceho prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka a jeho spolupracovníkov Edvarda Beneša a generála Milana Rastislava Štefánika, s predstaviteľmi štátov Dohody, vystúpenie československých légií na francúzskom, talianskom, srbskom a ruskom fronte, dohoda českých a slovenských emigrantských organizácií na vzniku spoločného štátu, ale aj pôsobenie českých a slovenských politikov na domácej scéne. Hoci československá federácia pred 25 rokmi zanikla, existujú dnes medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, rovnako ako medzi obyvateľmi oboch krajín, naďalej pevné partnerské a priateľské vzťahy,“ dodali vo svojich príhovoroch páni veľvyslanci. Pri príležitosti výročia predniesli svoje príhovory aj viacerí hostia a osobnosti.

Naskytla sa aj príležitosť pre vystúpenie viacerých umeleckých súborov, prekvapením bolo sólo národného umelca, Vadima Ananeva. Na slávnostnom večeri sa zúčastnili aj ďalší umelci, ktorí majú vplyv na usmerňovanie zmien a vypracovanie význačných projektov v rámci záujmov krajiny.

Priebeh slávnostného večera bol velmi príjemný, poskytol zúčastneným dostatok priestoru pre nadväzovanie nových kontakto. Mnohí tu stretli svojich priateľov z minulých rokov. Je symbolické, že aj táto spoločenská udalosť sa niesla v duchu pripomenutia si významných výročí dvoch národov a zapadla do širokého rámca plánovaných udalostí, ktoré posilňujú vedomie človeka za ostatné roky a dávajú príležitosť pre každého vlastnú poziciu i predstavy o očakávanej budúcnosti.

bottom of page