top of page

Audiencia slovenskej delegácie profesora Kassaya na Zastupiteľskom úrade SR v Moskve

Moskva, Ruská Federácia 25.10.2018. Bohatý program slovenskej delegácie profesora Kassaya na rokovaní v Moskve pokračoval aj dnešným dňom. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej Federácii J.E. Peter Priputen prijal profesora Štefana Kassaya a jeho tím spolupracovníkov na oficiálnej audiencii spojenej so slávnostným obedom. Včerajšia úspešná prezentácia Spoločnej európskej produkčnej platformy a pentalógie Podnik a podnikanie v Slovenskom dome rezonovala i dnes a bola často preberanou témou. Pán veľvyslanec znovu poďakoval za reprezentáciu Slovenska formou odovzdávania znalostí a vyzdvihol počin profesora Kassaya, ktorý darom, blízkemu slovanskému národu poskytol komplexné ekonomické dielo v ruskom jazyku.

Profesor Štefan Kassay pánu veľvyslancovi prostredníctvom tabletu prezentuje online spravodajstvo z Moskvy na webovom portáli www.kassay.eu.


Po privítaní pán veľvyslanec slovenskej delegácii predstavil krátku fotogalériu osobností, ktoré navštívili Zastupiteľský úrad, nachádzajú sa medzi nimi známe osobnosti z decíznej sféry. Jedinečné zloženie slovenskej delegácie, kedy sa v rámci priblíženia duševných a materiálnych produktov v sprievode autora, profesora Kassaya sú zastúpení riaditelia s vysokými rozhodovacími kompetenciami, analytik a publicista, prekladateľka publikácii a asistent z tímu profesora Kassaya monitorujúci priebeh výjazdového rokovania predurčuje úspešný priebeh prezentácie v Ruskej Federácii. Pán veľvyslanec ocenil, že príprava na prezentáciu, ako aj jej priebeh boli do detailov pripravené. Materiál, ako aj videoprojekcia použitá počas prezentácie bude dostupná aj prostredníctvom webového portálu www.kassay.eu za účelom ďalšieho voľného šírenia projektu produkčnej platformy. Okrem pripravovaných materiálov sa postupne realizuje webový portál venovaný odborným pubikáciám profesora Kassaya, kde sa ráta s predstavením jednotlivých jazykových mutácií podrobne v piatich jazykoch.

Pentalógia Podnik a podnikanie má svoje miesto v knižnici Zastupiteľského úradu SR v Moskve.


Počas rokovania J.E. Peter Priputen a autor Šterfan Kassay súčasne prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania dohodli, že budú i naďalej spolupracovať na rozvíjaní a propagácii duševných produktov zo Slovenska vo forme publikácii v novom ponímaní aj v zmysle projektu jednotnej európskej produkčnej platformy. Práve produkčná platforma vyvinutá v prostredí podniku svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s. je aplikovateľná aj štátoch politicko-ekonomického štátoprávneho usporiadania. Skúsení odborníci spolupracujúci s profesorom Kassayom už dlhšie obdobie na iných projektoch vo významných pozíciách a zastúpení aj ako poradcovia pri vzniku nových strategických iniciatív sú garantmi plnenia aj odvážnejších cieľov. Je to konkrétny mulidisciplinárny tím skúsených manažérov, projektantov, umeleckých tvorcov, kreátorov a realizátorov, znalcov odbornej terminológie a podľa potreby i pružnosti realizácie kooperujúci súčasne aj prostredníctvom elektronického prepojenia v hociktorej dennej či nočnej dobe.

Zľava: Dr. Jan Campbell, analytik a publicista, profesor Štefan Kassay, Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavol Kožár, riaditeľ IDC Sedita, J.E. Peter Priputen a Ing. Natália Kultanová.


Dôkazom je aj skutočnosť, že v roku 2014 bola založená dcérska spoločnosť IDC Sedita so sídlom v Moskve. Aplikačné premostenie skúseností zo stratégie podnikania bolo realizované v prostredí, kde nie je jednoduché preniknúť a vydržať v hyperkonkurenčnej súťaži o miesto a v neposlednom rade i zákazníka. Produkty IDC svojou kvalitou a cenovou dostupnosťou presvedčili spotrebiteľov a ekonómov, že otváranie nových trhov nie je iba víziou na papieri, ale reálnou stratégiou založenou na spojení vedy a praxe.

Produktové portfólio IDC Sedita / ООО «И.Д.Ц. Седита».


Multiúrovňový predpoklad šírenia dobrého mena Slovenska kombináciou dvoch na seba nadväzujúcich produktov potvrdil kvality produkčnej platformy postavenej na excelentnom produkte – rade cukríkov Verbena, ktoré majú príjemnú chuť, ale svojim zložením prirodzene obohacujú telo konzumenta aj o vitamíny. Excelentný produkt Horalka známy zo Slovenska v Ruskej Federácii nesie meno Daffers a rad celomáčaných oblátok Lina má názov Lusette. Chuť produktov je zacielená na ruského spotrebiteľa a mierne sa odlišuje od zloženia produktov na Slovensku. Prispôsobenie sa trhu je jednou zo strategických tém, ktorými sa zaoberajú aj príslušné časti v edičnom rad RIADENIE / УПРАВЛЕНИЕ, ktorý je tiež súčasťou produkčnej platformy. Pána veľvyslanca uvedená téma zaujala a delegácii položil rad zaujímavých otázok. Stretnutie pokračovalo pozvaním delegácie na slávnostný obed, kde v príjemnej atosfére v neformálnych rozhovoroch pán veľvyslanec znovu ocenil zásluhy profesora Kassaya v oblasti ekonomickej diplomacie a spolupráce s predstaviteľmi našej krajiny zahraničí, ako aj účasti na charitatívnych aktivitách veľvyslanectiev na miestach ich pôsobenia. Vyjadril obdiv a poďakovanie celému túmu i spolupracovníkom a zamestnancom I.D.C. Holding, a.s., a tiež osobitne za včerajšiu mimoriadne vydarenú prezentáciu autorského diela profesora Štefana Kassaya, pentalógiu Podnik a podnikanie, ktorá prirodzene vyniká svojou obálkou pomedzi knihami v knihovníčke pán veľvyslanca.

 

IDC Sedita / ООО «И.Д.Ц. Седита» je dcérskou spoločnosťou najväčšieho slovenského výrobcu cukroviniek – I.D.C. Holding, a.s. Bola zaregistrovaná v Moskve v roku 2014 a je výhradným dovozcom všetkých produktov I.D.C. Holding na území Ruskej federácie. Cieľom spoločnosti je ponúknuť ruským spotrebiteľom európsku alternatívu k tradičným ruským cukrárskym výrobkom a ponúknuť nové, jedinečné, obvodovo a celomáčané oblátky. Výhody pre obchodných partnerov IDC Sedita sú vysokokvalitné produkty potvrdené medzinárodnými a ruskými certifikátmi, stabilné ceny, krátke dodacie lehoty, nízke náklady na logistiku, certifikačná podpora výrobkov a ich zhoda s CU TR.


bottom of page