top of page

Stretnutie prof. Štefana Kassaya s Istvánom Bácskaiom, riaditeľom vydavateľstva Gondolat v Budapešt

Budapešť, Maďarsko 24.9.2018. Riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bácskai na pôde vydavateľstva privítal profesora Štefana Kassaya, autora pentalógie Podnik a podnikanie, vydanej aj v maďarskom jazyku. Spolupráca autora s vydavateľstvom Gondolat prebieha už viacej rokov. Vydavateľstvo Gondolat sa pred časom podujalo aj na realizáciu posledných troch zväzkov pentalógie, čím preukázalo vysokoprofesionálnu spôsobilosť aj na vydávanie graficky náročných odborných publikácií. Rovnako je potešiteľné, že v súčasnosti sa už na pulty maďarských predajní dostala prvá kazeta štyroch kníh nového edičného radu RIADENIE, v maďarčine nazvanej IRÁNYITÁS.

Zľava profesor Štefan Kassay a István Bácskai, riaditeľ vydavateľstva Gondolat.


Stretnutie s riaditeľom vydavateľstva Gondolat malo okrem iného aj aktuálny pragmatický význam. Vzájomná informovanosť, hlavne príležitosť pre maďarské vydavateľstvo v rámci vydávania novej edície sa zapojiť do projektu Európskej jednotnej platformy, čo Bácskaia mimoriadne zaujalo. Výrazne v tomto úsilí dominuje skutočnosť, že napríklad aj vo Fínsku a na nedávnom samite v Ženeve organizovanom takými inštitúciami, ako je Organizácia spojených národov a Európska komisia, rovnako v rámci vystúpení a diskusiach autora Štefana Kassaya v Laboratóriach života sa kládol dôraz na užitočnosť vedeckého a publikačného „zásahu“ práve z hľadiska možností šírenia diela v Európe, čím sa výrazným podielom prispeje k efektívnej pomoci školám v rámci výučby, ktorá je orientovaná na uplatnenie sa v praxi. Anglická verzia už uzrela svetlo sveta a je už prístupná na viacerých univerzitách a je zaradená do výučby na báze jednotnej európskej produkčnej platformy.

Profesor Kassay v informoval maďarského riaditeľa Bácskaia aj o tom, že v európskej dimenzii vrcholí úsilie aj s pomocou slovenských veľvyslancov a ekonomických diplomatov v zahraničí, šíriť dobré meno každej zo zapojených krajín do jednotnej platformy, ako aj samotná skutočnosť preberať do výučby na univerzitách praktické skúsenosti autora, ktorý je v jednej osobe autorom, aj podnikateľom. Nepochybne, dôkazom užitočnosti Kassayovej odbornej spisby a za obdobie 25 rokov podnikania sú exaktne dokumentované ekonomické výsledky a systematický rast korporácie I.D.C. Holding, a.s. aj v zložitom konkurenčnom globálnom podnikateľskom prostredí.

István Bácskai na prezentácii edičného radu IRÁNYÍTÁS na Korvínovej univerzite v Budapešti.

Prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v priestoroch Budapeštianskej obchodnej komory v Budapešti.


Štefan Kassay a István Bácskai sa dohodli na prezentácii nových publikácií v spolupráci s veľvyslanectvom SR v Budapešti, ktorá sa pripravuje na posledný novembrový týždeň a ktorú už s konkrétnou predstavou potvrdil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Budapešti, Pavol Hamžík. Očakáva sa veľký záujem o prezentáciu a prítomnosť zo strany významných inštitúcií a popredných osobností Maďarska, ale aj zastúpenia vrcholového vedenia I.D.C. Holding, a.s.

bottom of page