top of page

S Pavlom Hamžíkom o Spoločnej európskej produkčnej platforme

Budapešť, Maďarsko 24.9.2018. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy založenej na edičnom rade RIADENIE v priebehu roka 2018 nadobudol nový rozmer. Po úspešnej prezentácii sa v zimnom semestri na troch významných fínskych univerzitách započalo s výučbou podľa publikácii MANAGEMENT v rámci ekonomických predmetov. Na fínskom systéme distribúcie kníh bude sprostredkované pokračovanie výroby kníh aj v Maďarsku vo vydavateľstve maďarskej akadémie vied – Gondolat. Profesor Štefan Kassay sa dnes za týmto účelom stretol s nedávnom menovaným, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku, J.E. Pavlom Hamžíkom.

Profesor Štefan Kassay a J.E. Pavol Hamžík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku


Profesor Kassay pána veľvyslanca oboznámil s rozbehnutým projektom postupného zavádzania nových učebných postupov z edičného radu RIADENIE, pripravovaného v maďarskej jazykovej mutácii s názvom IRÁNYITÁS. V koordinácii so zastupiteľským úradom a pánom Hamžíkom v priebehu mesiaca november bude zrealizovaná prezentácia publikácii priamo na veľvyslanectve za účelom oboznámenia významných osobností z univerzitného, ekonomického a podnikateľského prostredia so spoločnou európskou produkčnou platformou.

Obálka prezentačného materiálu edičného radu RIADENIE / IRÁNYÍTÁS


V závere stretnutia profesor Štefan Kassay daroval pánovi veľvyslancovi publikácie, medzi ktorými bola aj kniha rozhovorov s obnosťami pod názvom Diktát času je nezadržateľný.

Vrúcne prijatie profesora Kassaya pánom veľvyslancom nazančilo, že nasledujúca spolupráca so zastupiteľským úradom pri prezentovaní duševného produktu zo Slovenska bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období. Je nutné poznamenať, že publikácie profesora Kassaya sú v maďarsku známe, do maďarského jazyka bola preložená aj pentalógia Podnik a podnikanie, podobne aj iné knihy z prostredia ekonomiky, manažmentu a riadenia podnikov.

bottom of page