top of page

Neobvyklá exkurzia v Pečivárňach Sereď

Sereď 19.9.2018. Automatizácia, robotizácia, digitalizáca, v duchu troch slov sa niesla neobvyklá exkurzia profesora Štefana Kassaya, predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v spoločnosti divíznych riaditeľov v prevádzkarni I.D.C. Holding, a.s., v pečivárňach Sereď. Investície sú viditeľné a doslova citeľné na každom kroku. Nové výrobné haly lesknúce sa v lúčom jesenného slnka sú postrehnuteľné aj pre bežného návštevníka mesta Sereď už zďaleka. V okolí prevádzkarne cítiť omamnú vôňu vanilky či čerstvých Horaliek práve vyexpedovaných k nedočkavým spotrebiteľom. Ako vyzerajú nové „mašiny“, ktoré uľahčujú prácu zamestnancom a pridávajú na hodnote ich pracovného miesta z hľadiska podmienok a komfortu obsluhy? Na túto otázku dáva výrečnú odpoveď „čerstvý“ filmový dokument, záznam z prevádzkarne Pečivárne Sereď.

Zľava: Ing. Miroslav Buch, riaditeľ stratégie I.D.C. Holding, a.s., profesor Štefan Kassay a Ing. Roman Ježo, riaditeľ výroby I.D.C. Holding, a.s.


,,Inú možnosť nemáme ako zavádzať automatizáciu vo výrobe. Trh práce nás núti k tomu, že musíme nahradiť ľudskú prácu, nakoľko na trhu nie je dostatok pracovných síl, na manuálnu prácu a zároveň musíme vyrábať čo najefektívnejšie“, vyjadril sa Ing. Miroslav Buch, riaditeľ stratégie I.D.C. Holding, a.s. na otázku profesora Kassaya po prvých minútach od vstupu do novej výrobnej haly s novinkou – paletizátorom produktov.


Profesor Štefan Kassay, pôvodne strojár, autor niekoľkých patentov sa o nové stroje zaujímal, a divíznym riaditeľom kládol rad otázok. Opytoval sa aj na očakávania. Ing. Darina Pápayová, riaditeľka divízie ľudských zdrojov sa vyjadrila jednoznačne aká je situácia s prijímaním a kvalifikáciou nových zamestnancov: ,,Podnik I.D.C. Holding a.s. napreduje veľmi rýchlym tempom po investičnej stránke. Tým pádom musíme napredovať a posúvať sa ďalej aj po ľudskej stránke, či už vzdelávania a rozvoja alebo naberania nových kvalifikovaných ľudí, pretože sa nám nové technológie úplne zmenili vzdelanostnú úroveň a štruktúru zamestnancov. Dochádza samozrejme aj ku generačnej obmene. Mladí ľudia, sú už naučení pracovať s novými technológiami a automatizovanou výrobou.“


A ako sa vyjadruje k aktuálnym zmenám riaditeľ divízie výroby, Ing. Roman Ježo ? „Náš podnik prechádza v súčasnosti veľkou expanziou, stroje nahradili ťažšiu monotónnu prácu zamestnancov, ich obsluha je však zložitejšia. Všetci sa ocitáme v určitom napätí a strese, kým sa celý proces zavádzania nových technológií nevyladí. Dostať sa do cieľa je náročné, ale sme na dobrej ceste a posledné dni sú toho dôkazom, že výzvu automatizácie, robotizácie a digitalizácie výroby zvládame podľa našich očakávaní.“


bottom of page