top of page

Edičný rad MANAGEMENT pre univerzity vo Fínsku

Bratislava, Helsinki 4.9.2018. Edičný rad RIADENIE / MANAGEMENT je dnes distribuovaný diplomatickou poštou v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) pre univerzity vo Fínsku. Ide o prvú distribúciu kníh diplomatickou poštou priamo univerzitám na základe spolupráce s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku, J.E. Tiborom Králikom.

Edičný rad RIADENIE určený pre Fínske univerzity v anglickej jazykovej mutácii.

Fínske renomované univerzity akými sú Hanken School of Economics, Aalto University a Laurea University nastupujúcim semestrom zaraďujú do vyučovania ekonomických predmetov aj Spoločnú európsku produkčnú platformu profesora Štefana Kassaya, ktorá ako základ má prepojenie teóriu, znalosti a realizáciu projektov v praxi.


Ako sa vyjadril profesor Štefan Kassay: „Pán veľvyslanec, Vaša pomoc a možnosť spolupráce s Vami v rámci ekonomickej diplomacie v širšom rámci, osobitne v rámci pilotného programu, s profesorom z praxe Erkki Ormalom je veľmi významná udalosť, pretože ide o reprezentáciu životného diela, ktorého vznik sa datuje od začiatku transformácie z plánovej na trhovú ekonomiku a publikácie vznikali v priamych výrobných podmienkach korporácie I.D.C. Holding, a.s.“ Na tom základe je formulovaná idea pre edukáciu v otázkach riadenia za predpokladu, že pri aplikáciách v publikácii uvedených metód sa dosiahnu podobné excelentné výsledky ako vo verifikovanom podniku, čo by znamenalo priekopnícky posun aj vo Fínsku.


Profesor Kassay zdôrazňuje, že bližšie zoznámenie sa s profesorom Erkki Ormalom posilnili afinitu k prezentovaným publikáciám a skúsenostiam z podnikateľskej praxe, čo viedlo k realizácii predstavy o celom rade aktivít a dohovorov, predovšetkým o zavedenie výučby z publikácií RIADENIE / MANAGEMENT.

bottom of page