top of page

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – tretí deň

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Tretí, posledný deň medzinárodnej konferencie Open Living Lab Days 2018 sa niesol v duchu výziev, inovácii a experimentovaní. Účastníci i rečníci mali jedinečnú príležitosť sa pozhovárať aj mimo oficiálny program, kedy je priestor pre vznik nových priateľstiev alebo profesijných zväzkov za účelom vytvorenia nových pracovných skupín.

Témy svojou rozmanitosťou nezaostávali za predchádzajúcimi dňami. Program tretieho dňa konferencie poslucháčov OLLD 2018 zaujal natoľko, že prisľúbili účasť aj na budúcom ročníku OLLD 2019. Súčasťou programu bol aj zatvárací ceremoniál v poobedňajších hodinách. Dr. Tuija Hirvikoski sa v ňom poďakovala za úspešnú konferenciu a načrtla témy, ktoré budú rezonovať v pripravovanom programe OLLD na budúci rok.


Návrh myslenia v skratke: Rakúske federálne ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológiu vytvorilo novú programovú iniciatívu na financovanie súboru reálnych laboratórií určených na doplnenie svojich aktivít v oblasti financovania výskumu a inovácií a na využitie ich vplyvov. V prezentácii priblížilo technológiu v praxi na už zrealizovaných projektoch.


Zmena systému EGO: Experimentálna cesta na „vylepšenie“ svojho ega. Zmena sa prejavuje vo všetkých našich vzťahoch, niekedy ako zámok, niekedy ako páka, ego zostáva strategickým problémom súčastnosti alebo aj do budúcnosti.


Blockchain a Open Innovation: Vznik technológie Blockchain spolu so zvyšujúcim sa pohybom smerom k tokenizácii vytvoril rozľahlý ekosystém, ktorý sa v súčastnosi dostáva do živých laboratórií.


Emocionálne prostredie v organizáciách: V súčasnosti existujú dostatočné vedecké dôkazy, že emócie pôsobia ako rozhranie medzi vonkajšími podmienkami (napr. Pracovné podmienky) a individuálnym / kolektívnym správaním. Emócie sú súčasťou interakcie s prostredím (fyzickým a sociálnym). Zabezpečujú biologické a spoločenské prežitie v bežnom živote, ale aj v podniku.


Manifest pre inovácie v Európe: 90-minútový seminár poskytne priestor pre otvorenú diskusiu o Manifestu pre inováciu v Európe. (manifestoforinnovationineurope.org).


AR vo Living Labs: Počas tohto workshopu sa venujeme príležitostiam a aplikáciám AR v Living Labs. Začneme hodnotením súčasných postupov a očakávaní účastníkov z hľadiska AR. Pokračujeme tým, že prezentujeme aktuálny stav v oblasti softvéru a hardvéru AR.


Živé laboratóriá a regionálny rozvoj: Živé laboratóriá môžu zohrávať dôležitú úlohu v miestnom a regionálnom rozvoji. Sú spomenuté v mnohých regionálnych stratégiách inteligentnej špecializácie a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri podpore inkluzívnej inovácie v rôznych SDG.


Inovácia ako nástroj splnomocnenia: Existuje značná populácia ľudí, ktorí migrujú na lepší život. Milióny ľudí skutočne žijú v marginalizovanom živote v rôznych rozvinutých alebo rozvojových krajinách a dokonca aj v jadre EÚ.


Hodnotenie vplyvu spoločnej tvorby: Nadnárodné životné laboratórium pre aktívne starnutie je ambiciózny výskumný projekt vo Švédsku a Japonsku s cieľom zlepšiť skúsenosti so starnutím prostredníctvom sociálneho dizajnu a inovácie.


Slávnostné vyhlásenie a očakávania pre OLLD19: Na tomto poslednom plenárnom zasadnutí Open Living Lab Days 2018 vyhlásime víťazov „Living Lab Awards“, ktoré boli zvolení ľudovým hlasovaním. Vyhlásime aj dvoch víťazov ceny Veli-Pekka Niitamo za vynikajúci výskumný projekt a vynikajúci inovačný dokument.


Na záver podujatia Dr. Tuija Hirvikoski v spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Dr. Annu Ståhlbröst za preklenutie rozdielov medzi tvorbou inovácií a zavádzaním inovácií do produkčnej praxe, dielom profesora Štefana Kassaya, pentalógiou Podnik a podnikanie v anglickom jazyku.

bottom of page