top of page

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – druhý deň

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Na účastníkov Open Living Lab Days 2018 počas druhého dňa čakal bohatý program zacielený na inovácie, živé laboratóriá v praxi, priblíženie exkurzií projektov živých laboratórií, návody a námety ako využívať potenciál ponúkajúci spoluprácu na spoločnom projekte ENoLL.

Účastníci Open Living Lab Days 2018 v strede profesor Štefan Kassay, Dr. Tuija Hirvikoski, Ing. Miroslav Buch, radca Stálej misie SR pri OSN v Ženeve – Igor Kucer.

Z programu druhého dňa OLLD 2018 vyberáme zaujímavé témy prednášok a diskusií zacielených na živé laboratóriá a ich efektívne využívanie v praxi.

Optimalizácia krivky učenia – implementácia nástrojov angažovanosti koncového používateľa v pilote IoT vo veľkom rozsahu: Tento workshop sa koná ako súčasť projektu Horizon 2020: Zapojenie používateľov pre veľkorozsahové piloty na internete vecí (U4IoT – www.u4iot.eu). Všetci účastníci workshopu sú požiadaní, aby vopred pozreli nástroje U4IoT a podporné služby na webových stránkach U4IoT.


Učiť sa s komunitou: Komplexné riešenie problémov, kritické myslenie a kreativita sú tri najdôležitejšie schopnosti pre prosperitu vo štvrtej priemyselnej revolúcii. Nie sú to tradične vyvinuté systémy formálneho vzdelávania alebo vzdelávania a rozvoja (ľudské alebo digitálne) alebo rámca angažovanosti komunity, pretože vyžadujú reálne svetové, zmysluplné problémy a kontexty, schopnosť spolupracovať, a vytvárať nové meranie.


Zníženie emisií v centre mesta Eindhoven: pomocou gamifikácie na dosiahnutie zmeny správania: Ako stredne veľké mesto na juhu Holandska má Eindhoven dobrú reputáciu. Je mestom umožňujúcim prístupu automobilov do mestského centrum. V posledných rokoch sa predpisy týkajúce sa kvality ovzdušia stali prísnejšími, čo viedlo k zmenám pre mesto, aby splnili požiadavky.


Svetová kaviareň: Experimentovanie s cieľom vytvoriť udržateľné mestá a komunity: Experimentovanie s cieľom vytvoriť trvalo udržateľné mestá a komunity. Cieľom je diskusné stretnutie, kde niekoľko skupín prezentuje témy, ktoré sa majú diskutovať pri ich stole a pre každý stôl sa navrhuje formulácia „Otázky“.


Lego Labs – Ako urobiť Living Lab?: Workshop umožní účastníkom zdieľať osvedčené postupy a poučiť sa o tom, ako vytvoriť Living Labs prostredníctvom modelov Lego.

Zapojenie koncových používateľov: vnútorné alebo vonkajšie odmeňovanie: Živé laboratóriá sú orientované na používateľa, pričom používateľ (občan) je kľúčovým hráčom v rámci inovačného procesu. Na tomto základe závisí úspech živého laboratória od jeho stratégií angažovanosti používateľov. Aby tieto stratégie boli efektívne, je potrebné oceniť, prečo by sa používateľ mohol zúčastniť na konkrétnom projekte.


Spoluvytváranie vznikajúcich kultúrnych blokov: Blokový reťazec – ako technológia distribuovaných účtovných kníh, ako aj širšia sociálno-technologická dynamika, ktorá sa objavuje okolo infraštruktúrneho jadra – je hodnotou internetu, uľahčujúcou transakcie. Vzťahuje na širokú škálu digitálnych tvorivých aktivít a sľubuje významnú podporu digitálnych podnikateľských aktivít.


Agilný „pilotný Jam – Joint Application Modeling“: Program pre agilné pilotovanie je osvedčený spôsob podpory a uľahčenia rozvoja inteligentného mesta a zapojenia širšej siete zainteresovaných strán na spoluvytváranie nových služieb.


Vznik a zápis návrhov H2020: Cieľom tohto workshopu je podporiť všetkých členov živých laboratórií, aby začali s prípravou súboru myšlienok, a to pri pohľade na niekoľko výziev na predloženie návrhov H2020.


Eindhoven: Riešenia založené na prírode: Mesto Eindhoven je jedným z popredných miest UNaLabu, projektu EÚ (Horizon 2020) s 10 mestami / 28 partnermi, ktorí sa zaviazali riešiť výzvy týkajúce sa klimatických zmien a urbanizácie pomocou prírodných riešení.


Úloha živých laboratórií v projektoch financovaných Európskou komisiou: Skúsenosti z existujúcich projektov a návrh budúcich projektov Workshopov sa zameriava na preskúmanie odlišnej úlohy živých laboratórií vo financovaných návrhoch, keďže aspekt spoločného vytvárania je súčasťou (alebo dokonca lepšie sa stáva cieľom) vo všetkých výzvach na financovanie.


Vytvorenie konceptu partnerstva pre digitálnu službu Seniori365.fi: Je digitálna jednorázová služba pre seniorov a ich rodiny. Je zadarmo pre používateľov a všetkých poskytovateľov služieb. Podporuje zdravie, sociálne aktivity a striebornej generácie.

Nadnárodné zdravotné laboratórium: Ďalší krok v oblasti nadnárodného výskumu a vývoja a komercializácie: Dve živé laboratóriá so zameraním na zdravotnú starostlivosť, SL2020 a LiCalab, v minulých rokoch veľmi úzko spolupracovali. Dnes sú pripravené a ochotné vybudovať v širšom rozsahu takú silnú medzinárodnú spoluprácu v rámci Európskej siete živých laboratórií (ENoLL).

Workshop miestnych exkurzií: Možnosť porozprávať sa s predstaviteľmi miestnych návštev a zistiť viac o ich inovačných komunitách v tejto interaktívnej relácii.

Miestne exkurzie: Pangloss Lab: Pangloss Labs je laboratórium otvorenej inovácie pre veľkú ženevskú spoločnosť zloženú z dvoch neziskových združení; jeden sa nachádza vo Francúzsku a jeden v Ženeve vo Švajčiarsku.

Miestne exkurzie: priestor riešenia SDG (iniciatíva Ženeva-Tsinghua): Solution Space sa nachádza v budove Inovačného parku v kampani Biotech v Ženeve. Biotechnický areál je spoločnou iniciatívou s víziou "zabezpečiť, aby región Ženevského jazera a Švajčiarsko ako celok zostali na špici v oblasti biotechnológie a výskumu v oblasti vedy o živote".

Miestna exkurzia: Medzinárodný výbor Červeného kríža je nezávislou a neutrálnou organizáciou zabezpečujúcou humanitárnu ochranu a pomoc obetiam ozbrojených konfliktov a iným násilným situáciám. Prijíma opatrenia v reakcii na núdzové situácie a zároveň podporuje dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a jeho uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch.


Miestna exkurzia CERN: „Námestie nápadov IdeaSquare“ je špecializované testovacie zariadenie v CERN, ktoré je hostiteľom projektov detektorov výskumu a vývoja a uľahčuje študentské programy MSc. Nachádza sa v technickej hale (B3179) vedľa Globe of Science and Innovation, ponúka rýchle prototypové zariadenia pre projekty súvisiace s inováciou.

Miestna exkurzia Ženevská nemocnica: Nemocnica vznikla v roku 1995 a je súčasťou tradície excelentnosti v medicíne a prírodných vedách, ktorá sa datuje storočia. Skupina združuje osem ženevských verejných nemocníc a 40 ambulantných jednotiek v celom ženevskom kantóne a spolu tvoria vedúcu švajčiarsku univerzitnú nemocnicu.

Lokálna exkurzia Impact Hub Ženeva: Impact Hub je ekosystém spolupracovníkov zameraných na prototypovanie budúcnosti spoločnosti. Impact Hub Ženeva je pracovný priestor pre jednotlivcov, ktorí sa zaviazali vytvoriť lepší svet. Návštevníci sa podrobnejšie oboznámia s projektom Sustainable Living Lab of Impact Hub. Je priekopníkom v transdisciplinárnom tvorivom myslení, ktorý sa začal konceptom tvorivých laboratórií a priestorov spolupráce pred viac ako 20 rokmi v Belgicku. Dnes laboratórium sa môže pochváliť tromi subjektmi: Addictlab (výskum a vývoj na témy, publikácie, exponáty), Yourownlab (poradenstvo v oblasti inovatívneho myslenia) a Addictlab Academy.


Uvedené oblasti vedeckej práce sú iba krátkym priblížením zložitosti načrtnutých problémov. Treba považovať za perspektívne, že do takýchto tém sa vnášajú podnetné myšlienky mladej generácie výskumníkov, ktorí spolupracujú aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami rovnako ako v rámci výmenných stáží medzi univerzitami. OLLD je veľkou príležitosťou pre nový vklad do humanitných vied, niekedy aj v kombinácii s technickými vedami s úplne novým postojom k integrácii zásadných otázok v intedisciplinárnom ponímamí problematiky. ENoLL poskytuje dostatok priestoru pre utváranie nových odborných vzťahov v prieniku jednotlivých disciplín do kompatibilného celku, a to aj na základe ideií a nových teórií jednotlivých univerzít vo Švajčiarsku, ale aj v zahraničí. V zmysle poslania prezenovaných obsahov sa nachádza aj pozícia predstaviteľa I.D.C. Holding, a.s., a člena európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, ktorý predostrel niekoľko nových podnetných myšlienok vhodných na ďalšie rozpracovanie na realizáciu nových tvorivých tímov. Jedným zo záverov konferencie je prehľad najdôležitejších tématík, medzi ktorými je aj nosná myšlienka prepojenia teórie s podnikateľskou praxou, čo bolo rovnako prediskutované medzi organizátormi OLLD a reprezentantmi SR na tejto konferencii.

bottom of page