top of page

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – prvý deň

Ženeva, Švajčiarsko 22.8.2018. Prvý oficiálny deň Open Living Lab Days 2018 (OLLD) začal otváracím ceremoniálom, kde vyhlasovateľ a usporiadateľ Martin Curley otvoril už 9. ročník tejto významnej medzinárodnej konferencie, jedinej svojho druhu v Európe. Ako hlavný rečník vystúpil aj pán Michael Møller, námestník generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN).

Našu krajinu reprezentuje na OLLD profesor Štefan Kassay, DrSc., vedec, pedagóg, podnikateľ a externý ekonomický diplomat, sprevádza ho Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie stratégie I.D.C. Holding, a.s. v zmysle zastúpenia SR sa v rámci programu prezentovaného predstaviteľmi korporácie IDC aktívne zúčastnil radca Stálej misie SR pri OSN, Igor Kucer. Profesor Kassay reprezentuje Slovensko medzinárodne známou pentalógiou Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a edičným radom RIADENIE – kde ide o Spoločnú európsku produkčnú platformu overenú v „živom laboratóriu“, podniku svetovej triedy I.D.C. Holding, a.s. Úspech a nadnárodný význam produkčnej platformy potvrdzuje jej zaradenie do systému výučby na ekonomických univerzitách vo Fínsku, kde začiatkom semestra 2018 sa započne s aplikáciou vo forme predmetu štúdia ekonomických vied.


Atmosféru prvého dňa OLLD 2018 dokumentuje fotogaléria.


Fínsky systém výučby a školstva patrí medzi najefektívnejší v Európe, forma obsahu a aplikácia vedy verzus prax je v dokonalej symbióze vytvárajúcej neprehliadnuteľné výsledky ovplyvňujúce samotný hrubý domáci produkt Fínska a umiestnenie na popredných miestach vo svete v kvalite vzdelávania. Spolupráca J.E. Tibora Králika, mimoriadneho a splnomocneného veľvslanca Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku s profesorom Kassayom započatá koncom roka 2017 priniesla výsledky v krátkom čase. Práve pani Tuija Hirvikoski, prezidentka živých laboratórií ENoLL a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Laurea, ktorá bola prítomná aj na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách osobne prezentovala pentalógiu na dnešnom prvom dni OLLD 2018.

Prvý deň OLLD tvorili viaceré panelové diskusie akými sú „Príležitosti a limity pre živé laboratóriá“ alebo „Prechod od teórie k praxi pri implementácii riešení trvalo udržateľného rozvoja“. Prednášajúci z oblasti verejného a súkromného sektora pripravili bohatý program, v ktorom sa zamýšľali nad výzvami prechodu od dobrých nápadov k dobrým krokom a ich realizácii. Každá nová téma otvárala priestor pre plodnú diskusiu o úlohe Živých laboratórii a ich potrebe aj na nadchádzajúce obdobia.


bottom of page