top of page

Diskusia s profesorom Štefanom Kassayom na Národnom fóre produktivity v Žiline

Žilina 11.–12.10.2017. V čase, keď rezonuje nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily a keď sa do výroby a logistiky tlačia moderné technológie, je vysoká efektivita a konkurenčná schopnosť podnikov čoraz naliehavejšia. Už nemá zmysel diskutovať, do akej miery sú pri raste produktivity rozhodujúce stroje a do akej ľudia. Dôležité je neodkladne hľadať postupy a nástroje, ako využiť jedinečnosť technologického aj ľudského potenciálu. Ako ich skĺbiť a urobiť ďalší krok (či skok) k efektívnejšiemu podnikaniu. Konkrétne spôsoby, ako na to, ako aj príklady úspešných podnikov predstavil jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity 2017.


V retrospektívnom videu z Národného fóra produktivity nanovo zaznievajú názory profesora Štefana Kassaya, ktoré vyvolali j neobvyklý záujem aj širšej verejnosti. Ten posilnil autorovu predstavu o jednotnej európskej platforme edukácie riadenia a súvisiacich disciplín v štátoch EÚ, implikovaných v v podnikoch a inštitúciách. Nový pohľad na filozofiu podnikania je zároveň dôvodom pripomenúť myšlienky vedca a podnikateľa, Štefana Kassaya, ktoré odzneli v rámci diskusie.

Vnímajme produktivitu komplexne

Produktivita je hlavným komponentom ekonomického rastu a tvorby spoločenského bohatstva. Pozrime sa na ňu komplexne. Čo ovplyvňuje rast produktivity v makroekonomickom meradle a čo vo firemnom svete? Kapitál, technológie alebo ľudský potenciál? Čo sa zmení v nasledujúcom období, keď mohutne nastúpi automatizácia, robotizácia a umelá inteligencia? Ako to ovplyvní produktivitu, výkonnosť a zárobky ľudí? Ako produktivitu meriame, analyzujeme a hodnotíme?


Bez ľudí to nepôjde

Ľudia sú najcennejším zdrojom, ktorý podnik má. V meniacom sa trhovom prostredí treba neustále hľadať úplne nové nástroje a prístupy, ako zefektívniť cennú a nenahraditeľnú ľudskú prácu. Ako motivovať a vzdelávať zamestnancov pre podporu rastu produktivity? A kde hľadať a ako vychovávať lídrov zmeny, schopných zapáliť a inšpirovať ostatných? Ako sa adaptujú podniky na meniacu sa úlohu ľudí s rastúcou digitalizáciou a využívaním pokrokových technológií?


bottom of page