top of page

Duševné a materiálne produkty zo Slovenska pre ďalekú Čínu

Bratislava 18.7.2018. Profesora Štefana Kassaya dnes prijal na rokovaní mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovodemokratickej republiky (ČĽR) v Slovenskej republike, J.E. LIN Lin. Nosnou témou rokovania bolo šírenie duševných a materiálnych produktov zo Slovenska do Číny, kde sa zadefinovali počiatočné kroky stratégie spolupráce v oblasti vedeckých publikácii a potravinárskych produktov. J.E. LIN Lin zároveň poskytol rozhovor profesorovi Kassayovi v rámci audiovizuálnej relácie Hosť Štefana Kassaya.

Profesor Štefan Kassay a J.E. LIN Lin (vpravo)


Prvé stretnutie s pánom veľvyslancom LIN Linom sa konalo ešte v januári 2017. V rámcii reminiscencií vtedy nedávnej konferencie Nová Európa, ktorej hosťom bol aj pán veľvyslanec, sa obe strany – veľvyslanectvo ČĽR a Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, dohodli na ďalšej spolupráci. Za uplynulý čas sa profesor Štefan Kassay spolu s profesorom Jánom Košturiakom na pozvánku J.E. Dušana Bellu zúčastnili medzinárodnej konferencie „The Belt and Road“ – University Presidents Forum v čínskom meste Si-an. Tu s veľkým úspechom prezentovali model Podnikateľskej univerzity založenej na báze „praktického myslenia – kde podnikatelia učia podnikateľov“. Krátko po prezentácii profesor Kassay uviedol: „Skutočný záujem bolo vidno už počas krátkej prestávky na občerstvenie. Ukázalo sa, koľko pozitívnej energie je v ľuďoch, ktorí sa pokúšajú urobiť niečo zásadné pre budúcnosť. Otázky a výmena vizitiek naberali na frekvencii a aj témy diskusií sa posúvali smerom k budúcim trendom vzdelávania podnikateľov. Od obyčajnosti po osobitosť, od osobitosti „k bodu varu“. Nebývalá odozva v konferenčnej sále viedla k bližšiemu zoznámeniu sa a mnohým dohovorom o možnostiach pokračovania využitia slovenských skúseností vo vlastnom napredovaní.“ Aj táto skúsenosť motivovala profesora Kassaya k ďalšej spolupráci v koordinácii s J.E. Dušanom Bellom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Čínskej republike.

Profesor Štefan Kassay a profesor Ján Košturiak počas konferencie v čínskom Si-ane

Materiál prezentovaný v spolupráci s Podnikateľskou univerzitou na medzinárodnej konferencii v čínskom Si-ane.


Symbióza vedy a praxe, častokrát opakované slovné spojenie, ktoré nám rezonuje v mysliach a je základným nosným pilierom pentalógie profesora Kassaya a edičného radu RIADENIE – 管理 bola spomínaná aj počas rokovania. Práve edičný rad RIADENIE – 管理, ako spoločná európska produkčná platforma, zaujal pána veľvyslanca natoľko, že položil profesorovi Kassayovi rad otázok týkajúcich sa obsahu 20 kníh a zaujímal sa o možnosti realizácie prekladu i tlače publikácii do čínskeho jazyka. Poukázal na jazykovú bariéru: „Čínsky jazyk je zložitý, ale krásny, čoraz viac študentov sa začína učiť náš jazyk. Pre študijné účely by bolo vhodné, aby sa publikácie preložili do čínskeho jazyka“. Na dotaz pána veľvyslanca profesor Kassay predostrel materiál približujúci edičný rad RIADENIE – 管理 v čínskom jazyku.

Informačný materiál o edičnom rade RIADENIE – 管理 v čínskom jazyku

Projekt spolupráce Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Číne pod vedením J.E. Dušana Bellu návrhov v rámci 16+1 bol rovnako prezentovaný ako model slúžiaci na výmenu študentov z Číny na Slovensko. Okrem spomínaných inštitúcii je tu priestor na zapojenie ďalších subjektov so svojim programom akou je Nadácia ZET profesora Milana Zeleného a Podnikateľská univerzita profesora Jána Košturiaka.

Veľvyslanec LIN Lin sa okrem duševných produktov zaujímal aj o produktové portfólio nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. s výrobkami trvanlivého pečiva. Naskytá sa tu priestor pre dlhodobú spoluprácu v oblasti exportu, ale aj v zameraní sa na cieľovú skupinu spotrebiteľov v Ázii vybudovaním dcérskej spoločnosti za účelom výroby produktov.


Rokovanie sa nieslo v priateľskej atmosfére obidvoch zainteresovaných subjektov, čomu nasvedčuje aj fakt, že pán veľvyslanec poskytol takmer pol hodinový rozhovor pre portál www.kassay.eu. Dôkazom započatej spolupráce sú aj prezentačné materiály, ktoré boli odoslané na čínske univerzity už spracované v činskom jazyku, na trhy s veľkým rozsahom produktového portfólia a veľkým počtom študentov na čínskych univerzitách.

bottom of page