top of page

Osobnosti o osmičkách v našich dejinách

Bratislava 29.6.2018. Uvedenie novej knihy do života je dnes už slávnostným okamihom. Kvalitných kníh je na našom trhu ako šafranu, o to viac je krst knihy výnimočnejším, ak ide o slovenského autora, ktorý píše o našom rodnom kraji, jeho histórii a približuje čitateľom svojim profesionálnym opisom dejiny do pútavej formy. Autor publikácie, pán Čaplovič poskytol exkluzívny rozhovor profesorovi Kassayovi, v ktorom vysvetlil, prečo sa znovu podujal na neľahkú úlohu, zveľadiť a doplniť už existujúce fakty o nové detaily z histórie a vložil ich do skvostného knižného diela.

Atmosféra na krste novej knihy pána Čaploviča bola jedinečná a neopakovateľná.

Šéfredaktor časopisu Škola a rodina, Ľubomír Pajtinka sa v rozhovore pozastavil nad tvorbou slovenských autorov, vyzdvihol aj publikačnú činnosť profesora Kassaya, ktorý svojou odbornou, ale aj populárno-vedeckou spisbou obohacuje knižnice domácej, slovenskej tvorby.

Jaromír Pastorek, predseda Slovenskej akadémie vied v rokoch 2009 – 2013 si zaspomínal na najvýznamnejší počin v rámci vedeckej tvorby SAV.

Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014 na otázku profesora Kassaya kedy vydá svoju životopisnú knihu sme sa nateraz nedozvedeli.

Katarína Feldeková s otcom Ľubomírom Feldekom dlhé roky sú rodinnými známimi Čaplovičovcov. Pán spisovateľ preto s radosťou prijal byť krstným otcom novej publikácie.

Pani Božidara Turzonovová nenapodobiteľným šarmom prečítala úrovyk z publikácie Osmičky v našich dejinách.

Prítomným sa prihovoril aj sám autor Dušan Čaplovič.

Ľubomír Feldek, ako jeden z dvoch krstných otcov publikácie pri príhovore.

V slovenských dejinách sa akosi často viažu historické medzníky, fakty a udalosti k magickému číslu osem. Archeológ a historik Dušan Čaplovič sa rozhodol vybrať niektoré letopočty končiace číslom osem, v ktorých dejinné udalosti významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku a zoradil ich do publikácie s príznačným názvom. Udalosti opísané v tejto knihe sú spojené s počiatkami najstarších národných dejín, s túžbami a snahami po národnej slobode a demokracii v minulom storočí, so vznikom česko-slovenskej štátnosti, s oslobodením zo stredoeurópskeho žalára národov a napokon i s cestou k zvrchovanému štátu, ktorá sa kľukatila prostredím dvoch totalitných ideológií 20. storočia.

bottom of page