top of page

Inovácie v edukačných procesoch

Sofia 14.6.2018. Prvý deň a druhý deň pracovnej cesty zástupcov podniku I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya a Ing. Romana Ježa, riaditeľa divízie výroby sa niesol v príprave na medzinárodnú konferenciu univerzity „International Bussines School – IBSEDU“ v hlavnom mesta Bulharska. Na letisku slovenskú delegáciu privítal Ing. Pavel Mančev, ktorý je v súčasnom období riaditeľom firmy Bulgarian Foundation For Energy Efficiency a je dlhoročným priateľom a spolupracovníkom profesora Štefana Kassaya v Bulharsku.


V popoludňajších hodinách sa finalizoval program nasledujúcich dní, ktorý obsahuje okrem stretnutia s veľvyslancom SR v Bulharsku aj stretnutie s významnými predstaviteľmi z oblasti vedy a vzdelávania, rovnako ako aj so zástupcami regionálnej asociácie mestských samospráv Trakia, ktorí v rámci výjazdového rokovania navštívili prevádzkareň Pečívárne Sereď v novembri v roku 2017.


Druhý deň pracovnej cesty sa niesol v príprave na medzinárodnú konferenciu univerzity IBSEDU, kde je profesor Štefan Kassay pozvaný ako hlavný rečník v rámci témy „Vzdelávanie a veda a ich aplikácia vo výrobnej praxi – Education, Science and its Application in Producing Practice“. Cieľom tohto vystúpenia je priblížiť progresívne riešenia a inovačné aktivity v korporácii I.D.C. Holding, a.s. prostredníctvom vlastných skúseností z obdobia transformácie za 20 rokov vedenia podniku. Súčasne na osobitných paneloch alebo elektronickom zázname poukáže na konkrétnosti interdisciplinárneho výstupu čiastkovým riešeniam problematík riadenia podnikov.

Мениджмънт – Menežment, bulharská jazyková mutácia edičného radu RIADENIE


Výklad bude doplnený krátkym priblížením nosných publikácii, ktoré sú podkladom pre edukačnú aktivitu univerzít a vysokých škôl. „Predostieram svoju predstavu o vytvorení jednotnej platformy výuky riadenia ako základu vytvorenia silnej ekonomickej bázy združením rovnakých prístupov vo viacerých štátov“, vysvetľuje nosnú ideu edičného radu RIADENIE profesor Štefan Kassay.


bottom of page