top of page

Deň Ruska 2018

Bratislava 12.6.2018. Dnes sa v Bratislave, v hoteli Bôrik uskutočnila recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie – Dňa Ruska, na ktorú prijali pozvanie prezident Ivan Gasparovič, predsedovia výborov a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcovia diplomatického zboru, predstavitelia slovenských ministerstiev a rezortov, politických strán, vedenia mestských a okresných úradov a verejných organizácií.

Na úvod slávnosti zazneli hymny Ruska a Slovenska v podaní slovenských umelcov. Následne odznel príhovor mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca J.E. Alexeja Fedotova. Hlavným posolstvom pána Veľvyslanca bolo to, že je nutný dialóg medzi Ruskom a EÚ a NATO. „Rusko je globálnym hráčom a stará sa o rovnoprávnosť pre všetky štáty a národy bez dominancie jedného štátu“, vysvetľuje primárnu úlohu Ruskej Federácie z pohľadu celosvetového významu. Pán Veľvyslanec vysoko ocenil spoluprácu medzi Ruskom a Slovenskom a poďakoval slovenskému národu a vedeniu za starostlivosť o vojenské hroby sovietskych vojakov, ktorí padli za oslobodenie Slovenska a Európy v boji proti fašizmu.

Fedotov kladne zhodnotil súčasnú úroveň celého komplexu rusko-slovenských vzťahov diplomaticky stvárnených pred 25. rokmi, podotkol 26% nárast vzájomného obchodného obratu, intenzívne medziparlamentné a medziregionálne výmeny, spoluprácu v oblasti kultúry.

Počas recepcie za veľký osobný prínos k zachovaniu pamiatky na padlých obrancov Vlasti boli vyznamenaní dvaja slovenskí občania – Viliam Záhorčak a Gabriel Dorič. Svojim darom ku Dňu Ruska – zaspievaním ruských piesni, prispeli aj študenti slovenského gymnázia A. Einsteina.


bottom of page