top of page

Osemnásty ročník Dňa I.D.C. Holding, a.s.

Vlčkovce 26.5.2018. Osemnásty rok v živote človeka je výnimočným obdobím, ktoré prináša množstvo nových skúsenosti, radostí, ale aj zodpovednosť za ďalšie riadky písané v knihe života. Pri tejto príležitosti by básnik napísal: „Deň IDC je dospelý!“

Každý, kto vie, koľko je s prípravou takého veľkolepého podujatia práce, bez prestávky už osemnásty rok, ako vzdanie holdu všetkým zamestnancom a spolupracovníkom, povie: „Gratulujem a skláňam sa pred úsilím organizátorov a každým rokom prinášať nové a nové nápady ako spríjemniť stretnutie zamestnancov a ich najbližších s celou veľkou rodinou IDC. Áno, za tie roky sme jedna veľká rodina, v ktorej máme už podaktorí aj dospelé deti.“

Ku gratulantom a zároveň kreátorom a podporovateľom patria rovnako vrcholoví manažéri, ako aj bezprostredne zapojení a zabezpečujúci všetko potrebné, čo vôbec nie je jednoduché. Vari každý z vedenia IDC nevynechal ani jediný rok, aby sa nepotešil spolu s ostatnými za prítomnosti mnohých hostí, z tohto nádherného podujatia.

Spočiatku sa naše deti tešili na pieskoviská, preliezky, jazdu na koníkovi, fotografovanie, súťaže, s ubiehajúcim časom sa radosť z hier mení na potešenie zo stretnutia s kolegami, priateľmi, pri dobrom guláši alebo spenenom a osviežujúcom pohári piva či malinovky.

Každé naše stretnutie so spolupracovníkmi a ich rodinami, s priateľmi a pozvanými hosťami, pri ktorom na chvíľku zabudneme na bežné pracovné povinnosti má jedinečné okamihy. Stretávame sa všetci s úsmevom na tvárach, s nedočkavosťou navzájom si naživo podať ruky, prehodiť pár slov alebo sa pochváliť ako nám naše ratolesti za ten rok narástli.

Fotografie prezrádzajú príjemnú atmosféru a z tvárí prítomných vidno radosť a bezprostrednosť chvíľ, na ktoré sa dlho spomína. S prívlastkom dospelosti k osemnástemu výročiu, ostáva už len zablahoželať všetkým, ktorí sa od samého začiatku každoročne pričinili o preukázanie úprimného vzťahu k svojim zamestnancom a spolupracovníkom, ktorí si uvedomujú, akých skvelých ľudí sprítomňuje súčasnosť. Napokon – za uplynulých 25 rokov od etablovania IDC slovenskými akcionármi s profesionálne realizovanou stratégiou podnikania na báze inovácií a čo je zvlášť dôležité, na dobrom vzťahu k ľuďom, na etike podnikania a korektnom správaní sa aj ku konkurenčnému okoliu, svojimi skúsenosťami a výsledkami, má čo povedať aj do teórie podnikania.


Dnes už nadnárodná korporácia IDC jednoznačne dokazuje, že aj v neľahkom období a pretrvávajúcej svetovej ekonomickej krízy svojimi výsledkami práce je možné zaradiť sa medzi elitu vo svojom odbore. Preukazuje svoj vzťah k tradíciám a zároveň rozvinutej schopnosti uplatniť metódy efektívnej, modernej priemyselnej výroby na úrovni podniku svetovej triedy. Poctivosť a generačná obnova spôsobilostí ľudí s kreáciou a rozvíjaním nových ideí vyjadrených aj budovaním nových moderných pracovísk aj v súčasnosti, je konkrétnym prejavom i prísľubom nachádzania nových perspektív pre zamestnancov a spolupracovníkov a pochopiteľne, aj mladej generácie odborníkov, a tiež synov a dcér dospievajúcich v prostredí naplnenom dobrým vzťahom a hrdosťou na svojho zamestnávateľa I.D.C Holding, a.s. aj v ďalších rokoch.

bottom of page