top of page

Ocenenie „Podnikové médium roka 2017“ získal časopis REFLEXIE

Bratislava 15.5.2018. Dnes sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium 2017. Vyhlasovateľom súťaže je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Súťažou ponúka overenie kvality podnikových médií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska a prispieva k celkovému zvyšovaniu úrovne komunikácie, jej kultivovaniu a kvality médií rôznych organizácií, či už miest, obcí, samosprávnych krajov, podnikov, či neziskových a rozpočtových organizácií v krajine.

Na fotografii vľavo Ing. Anna Diačiková PhD., vedúca redaktorka časopisu REFLEXIE.


Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku – VERBUM odborný časopis REFLEXIE, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanom Kassayom, DrSc., úspešným slovenským podnikateľom, vedcom, filantropom, ekonomickým diplomatom a pedagógom.

Po náročnom, zodpovednom a nezávislom hodnotiacom procese dvoch päťčlenných komisií boli vyhlásené v 12 kategóriách prvé, druhé a tretie miesta a niekoľko špeciálnych cien, z ktorých sa najviac vyzdvihuje cena PhDr. Mariána Matyáša, jedného zo zakladateľov súťaže. A práve túto, jednu z hlavných cien súťaže PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelé projekty v oblasti podnikových médií získal časopis Katolíckej univerzity – REFLEXIE. Toto ocenenie sa udeľuje od roku 2007 a získali ho v minulosti napr. Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, VSE, Slovak Telekom, či Žilinský samosprávny kraj.


Ocenenie v podobe diplomu a kryštálovej vázy z rúk riaditeľky súťaže Mgr. Moniky Kozelovej prevzali pracovníčky Katedry manažmentu v Poprade a členky Redakčnej rady Reflexií Dr. Anna Diačiková a Dr. Anna Chocholáková. Riaditeľka súťaže, ktorá ako jediným oceneným osobne odovzdala cenu v príhovore vysoko ocenila kvalitu projektu a potešenie, že do jubilejného 15. ročníka sa prvýkrát prihlásila univerzita a to konkrétne Katolícka univerzita v Ružomberku.

Časopis, aj keď je mladý – začal svoju púť len v minulom roku – stojí na úspešnom podnikateľskom príbehu najväčšieho slovenského producenta cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s., ktorý píše už viac ako dve desiatky rokov. Ako je zrejmé z jeho titulu, časopis prináša praxou potvrdenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Cieľovou skupinou časopisu súštudenti slovenských a českých vysokých škôl a postgraduálneho štúdia so zameraním na podnikanie, ekonomiku a manažment, doktorandi, pedagógovia, manažéri, podnikatelia.

Bazálnym poslaním časopisu je zvyšovať záujem ľudí, predovšetkým mladej generácie o spravovanie spoločnosti a zároveň o štúdium progresívneho riadenia, podnecovanie k inšpiráciám, kreatívnosti, o zdieľanie spoločnej ekonomickej platformy produkčných podnikov krajín Európskej únie a presadzovania súvislostí vedy a praxe do súčasných ekonomických podmienok. Poslaním časopisu REFLEXIE je napomáhať študentom, pedagógom, podnikateľom a odborníkom z praxe pri získavaní nových vedomostí, pri ich osvojení a súčasne pri výchove úspešného podnikateľa k jeho mravnosti a etike podnikania i v každodennom živote.

bottom of page