top of page

Veľvyslanec Tibor Králik prezentoval Kassayovu pentalógiu na University Laurea

Helsinki 4.5.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej Republiky a Estónska J.E. Tibor Králik v piatok 4. mája navštívil Univerzitu aplikovaných vied Laurea. Účelom návštevy kampusu Laurea Tikkurila bolo dozvedieť sa o možnostiach budúcej spolupráce medzi Laureou a slovenskými univerzitami.

Počas návštevy veľvyslanec predstavil dar Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre knižnicu univerzity Laurea: sériu piatich zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie. Knihy budú k dispozícii pre zamestnancov aj študentov univerzity Laurea v knižnici Tikkurila kampusu.

Ako prejav vďačnosti za dar obdržal veľvyslanec Tibor Králik čestné členstvo v knižniciach Laurey a vlastnú knižničnú kartu.


Veľvyslanec Tibor Králik tiež krátko predstavil prítomným Slovensko a veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Fínsku: „Slovensko má silnú proeurópsku orientáciu, ktorá tiež určuje vzťahy medzi Slovenskom a Fínskom“, povedal veľvyslanec Králik. „Naše veľvyslanectvo napríklad iniciovalo diskusiu pri okrúhlom stole na vysokej úrovni s cieľom vybudovať ekonomickú predvídavosť, podporiť prenos poznatkov vo vzdelávaní a podieľalo sa na tvorivých technológiách a spolupráci v inteligentných technológiách“, pokračoval.

Ako nahliadnutie do spôsobu výučby na Univerzite Laurea poslúžila prezentácia dvoch študentov obchodného manažmentu, Hilla Pennanen a Valtti Mustajärvi. Prezentovali spôsob, akým univerzita Laurea premosťuje medzeru medzi teóriou a potrebami trhu v skutočnom živote – vykonávaním autentických zadaní pre spoločnosti. Návšteva veľvyslanca na univerzite Laurea sa skončila na spoločnom obede s predstaviteľmi univerzity, spolu s prezidentom a generálnym riaditeľom Jouni Koski.

Veľvyslanec Tibor Králik odovzdal Pamätnú medailu Nadácie profesora Štefana Kassaya pre vedu a vzdelávanie riaditeľke univerzity Laurea Tuija Hirvikoski ako uznanie excelentnej spolupráce.
bottom of page