top of page

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na univerzite Hanken v Helsinkách

Helsinki 3.5.2018. Pentalógia profesora Štefana Kassaya pokračuje v úspešnom prezentovaní na univerzitách vo Fínsku. V Živom laboratóriu univerzity Hanken, v Helsinkách sa dňa 30.4.2018 uskutočnila prezentácia diela profesora Kassaya za účasti približne 100 profesorov a študentov univerzity, ako aj firiem spolupracujúcich s univerzitou.

Zľava riaditeľ Podnikateľského laboratória Obchodnej univerzity Hanken, pán Markus Wartiovaara, J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku a profesorka Karen Spens, rektorka Univerzity Hanken.


Hanken je medzinárodne uznávaná univerzita špecializujúca sa na štúdium a výskum v oblasti ekonómie a podnikania. Počas jej viac ako storočného fungovania sa podarilo vybudovať úzke spojenie s podnikateľskou komunitou nielen vo Fínsku, ale aj v iných krajinách. Univerzita každoročne prijíma okolo 160 študentov a ponúka štúdium vo švédčine a angličtine. V r. 2017 sa umiestnila na 71. pozícii v rebríčku Finanacial Times, Master in Management a na 5. mieste v ranking U-Multirank v kategórii citácie a prepojenie výskumu.


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila rektorku univerzity Hanken, profesorku Karen Spens, ktorá na univerzite pôsobí vo funkcií od r. 2015. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá najmä humanitárnou logistikou. Je aj spoluzakladateľkou Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management a Humanitarian Logistics and Supply Chain Reseach Inistitute. V minulosti sa venovala aj inováciám v procese vzdelávania.


Živé laboratóriá univerzity Hanken


Hanken Business Lab je nová forma inkubátora, ktorej cieľom je pomôcť začínajúcim podnikateľom, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom dosiahnuť významný rast v spoločnosti. Operácie Hanken Business Lab sú založené na piatich úrovniach: Komunitná, kde vzniká jedinečná inšpiratívna komunita a kultúra začínajúcich podnikateľov, finančná (hľadanie investorov) – umožňuje prístup do siete Nordic Angel v rámci vzdelávacieho a investičného programu pre začínajúcich investorov, digitálna – v súčasnej dobe je potrebné udržať trend s neustále sa rozvíjajúcou digitalizáciou na internete, virtuálnej realite a sociálnych sieťach, sociálna – jej základom sú začínajúce podniky, ziskové a neziskové organizácie napomáhajúce podnikateľským aktivitám a fyzikálna (prístup do co-workingových centier), ktorá združuje efektívnu spoluprácu medzi mestami Helsinky a Vaasa. Všetky úrovne laboratórií sú vo forme pracovných priestorov, v ktorých sa môžu stretávať študenti, absolventi fakúlt, ale aj zamestnanci spoločnosti Hanken, rovnako ako aj ďalší spolupracovníci kedykoľvek počas dňa. Vzniká tak efektívna skupina spolupracujúcich buniek schopná podľa potreby riešiť zadané úlohy okamžite a s multiprofesným nadhľadom.


Za výnimočnú kreativitu a šírenie vedeckých verifikovaných poznatkov v spoločenskej praxi a osobitne za vytváranie maticových štruktúr v riešiacich konkrétne úlohy v danom čase a za daných podmienok Nadácia profesora Štefana Kassaya ocenila pána Markusa Wartiovaaru Cenou profesora Kassaya.

bottom of page