top of page

REFLEXIE – časopis Katolíckej univerzity si získal svojich čitateľov z teórie i praxe

Poprad 2.5.2018. Pri príležitosti priblíženia vysokoškolského sveta divákom TV Lux, vo vysielaní 28.4.2018 vedúca Katedry manažmentu a riaditeľka Inštitútu Štefana Nahálku prof. Ing. Alena Daňková, CSc. predstavila aktivity Katolíckej univerzity v Ružomberku a hovorila o úspešnom zaradení časopisu REFLEXIE do študijného programu katedry a inštitútu.

Reportáž Televízie LUX v rámci magazínu RUNIVERZ – Magazín zo života Katolíckej univerzity.


Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorého vydavateľom je práve Katolícka univerzita v Ružomberku, je pretavením edičného radu RIADENIE autora profesora Štefana Kassaya do podmienok akademickej praxe. Časopis sa opiera o skúsenosti autorovej praxe čím dopĺňa aj teóriu vedenia a riadenia podnikov. Kompedium umožňuje obohatiť predkladané state hlavného autora o vývojový posun v novom a nastávajúcom období akcelerujúceho progresu nielen v technológiách ale aj v rozvíjaní metodik napomáhajúcich lepšiemu dorozumievaniu a budovaniu vzťahov medzi ľuďmi, a to je z veľkej časti aj poslaním Katolíckej univerzity. Ostáva ešte vysloviť hlbokú vďaku všetkým, ktorí sa na vzniku a realizácii tohoto aj graficky výnimočne stvárneného časopisu podieľajú.

Časopis, ktorý začal svoju púť v minulom roku 2017, stojí na podnikateľskom úspešnom príbehu najväčšieho slovenského producenta cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s., ktorý píše už viac ako dve desiatky rokov. Časopis prináša praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi.

Časopis REFLEXIE je prihlásený do súťaže Podnikové médium roka 2017 pod ISSN 2585-7428. Poslanie časopisu má silný príbeh a preto sa redakčná rada rozhodla ho spopularizovať aj prostredníctvom súťaže Médium roka 2017. Vyhodnotenie súťaže bude v polovici mája v Bratislave.

bottom of page