top of page

Rozhovor s J.E. Tiborom Králikom pre ekonomický portál FINNCHAM

Helsinki 20.4.2018. Rozhovor s J.E. pánom Tiborom Králikom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku pre ekonomický portál FINNCHAM.

Zľava: J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku a Tuija Hirvikoski, prezidentka Európskej siete živých laboratórií (ENoLL) a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Lauera počas prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách dňa 14.2.2018.

Aké podnikateľské príležitosti existujú pre fínske spoločnosti v Slovenskej republike?

Hoci sa na Slovensku nevyhnutne prejavuje ekonomika založená na službách, ako je tomu v mnohých moderných rozvinutých krajinách po celom svete, výroba a priemysel budú aj naďalej zohrávať významnú úlohu v nasledujúcich rokoch. Slovenská republika má dlhoročnú tradíciu v strojnom inžinierstve, strojárstve, ktorá sa postupne transformovalo na renomovaný automobilový priemysel. Extrémne priaznivé podnikateľské prostredie naďalej láka podnikatešlkých partnerov, medzi najnovšie patrí Jaguar Land Rover. Výroba vozidiel, sprevádzaná s elektronickým priemyslom, sú dva základné piliere slovenskej ekonomiky. Zároveň musím dodať, že vláda a spoločnosť dôsledne sledujú budúce trendy, prebiehajúcu technologickú revolúciu, vrátane automatizácie, robotiky, digitalizácie, inteligentných miest (smart cities). Nemôžeme si dovoliť vynechať príležitosť a našu konkurenčnú výhodu. Slováci majú smäd a túžbu po inováciách a hlavnou prioritou vlády je prilákať investície s vysokou pridanou hodnotou a inovačným potenciálom. Úrady neustále rozvíjajú podporné programy a stimuly pre hodnotných partnerov, ktorí prinášajú veľký podiel nových technológií alebo chcú založiť technologické centrá na Slovensku. Okrem toho podporujeme spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom spolupráce medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami, ktoré sa zameriavajú na posilnenie úlohy aplikovaného výskumu – ako dva príklady menujem materiálový výskum a nanotechnológie a biomedicína a biotechnológie.


Ako sa dá vstúpiť na slovenský trh ako vývozca alebo investor?

Slovensko je členom Európskej únie a členom eurozóny ako jedna z mála krajín regiónu strednej a východnej Európy. Preto je Slovensko neoddeliteľnou súčasťou jednotného európskeho trhu a vo všeobecne sa dá povedať, že podmienky pre podnikanie v našej krajine sú podobné ako v iných európskych štátoch. Ako člen mnohých medzinárodných a multilaterálnych organizácií, vrátane OECD a WTO, Slovensko dodržiava voľný obchod založený na pravidlách. Centrálna poloha v srdci kontinentu môže byť považovaná za dôležitú hodnotu a v posledných desaťročiach túto skutočnosť využili mnohí investori. V okruhu 1000 km môžu spoločnosti so sídlom na Slovensku pristupovať k viac ako 20 krajinám, čo znamená priamy dosah na 300 miliónov zákazníkov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO je prvým základným kontaktným miestom pre potenciálnych investorov. Agentúra okrem iného poskytuje rôzne služby a pomoc pri rozvoji podnikov. Nezabúdajme, že aj veľvyslanectvo SR v Helsinkách je pripravené poskytnúť informácie spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na slovenský trh.


Akým kultúrnym problémom čelia fínske podniky pri vstupe na trh v Slovenskej republike a ako sa dajú prekonať?

Prostredníctvom mojej osobnej skúsenosti si dovoľujem povedať, že Fíni a Slováci sa podobajú povahou, charakterom a v dôsledku toho neexistujú žiadne neprekonateľné kultúrne rozdiely, ktoré by sa mali riešiť. Podnikateľská kultúra je porovnateľná s fínskou. Zmienil by som snáď len to, že komunikácia medzi obchodnými partnermi je v prvých štádiách rokovaní formálna, partneri sa navzájom oslovujú priezviskami.


V roku 2017 a 2016 boli v Slovenskej republike usporiadané dvoje voľby (regionálne a parlamentné). Ako tieto voľby ovplyvnili podnikateľské prostredie v krajine?

Aby som opísal vývoj v širšej perspektíve, musím povedať, že väčšina príslušných politických strán, odkedy Slovenská republika získala svoju nezávislosť v roku 1993 a najmä po roku 2000, mala rovnaký politický cieľ – vstúpiť do EÚ a NATO. Tento cieľ si vyžiadal dôkladnú a niekedy bolestivú transformáciu hospodárstva spolu s aktualizáciou spoločenského, legislatívneho a podnikateľského prostredia. Výsledkom je, že Slovensko dnes ponúka stabilné politické a zdravé finančné podmienky, ako aj priaznivé možnosti pre dlhodobé obchodné rozhodnutia. Samozrejme, že svet rýchlo postupuje, a ak chceme zostať v úzkom kontakte s našimi globálnymi partnermi, slovenská vláda sa novým trendom musí rýchlo prispôsobovať. Existuje neustály tlak na lepšie služby, lepšiu legislatívu, tzv. jednotné kontaktné miesta atď. Rád by som zdôraznil skutočnosť, že všeobecné voľby v roku 2016 priniesli významný pokrok v oblasti elektronických služieb občanom aj podnikom. Je pravdou, že slovenskí odborníci hľadali inšpiráciu a osvedčené postupy aj vo Fínsku.

Zľava: J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku a profesor Štefan Kassay, autor pentalógie a edičného radu RIADENIE počas prezentácie v Helsinkách dňa 14.2.2018.


Ako dokázali slovenské podniky využiť dohodu o voľnom obchode, ktoré Slovenská republika podpísala samostatne alebo ako člen EÚ?

Rád by som preformuloval otázku a povedal, že Slovensko vo všeobecnosti profitovalo značne profitovalo z členstva v rôznych medzinárodných organizáciách kvôli posilnenej dôveryhodnosti, sprievodným reformám a iným opatreniam.


Poznáme Bratislavu ako veľkú turistickú destináciu veľmi dobre. Ktoré iné mestá a regióny by ste nám odporučili navštíviť a prečo?

Nie je to klišé označiť Slovensko ako malú veľkú krajinu. Každý kút krajiny ponúka obrovské množstvo rôznych príležitostí pre turistov. Či už si chcete prehliadnuť unikátne kultúrne dedičstvo, spoznať krajinu vrátane desiatok národných parkov a rezervácií, lyžovať v špičkových zimných strediskách v tatranských horách alebo relaxovať v kúpeľoch, Slovensko ponúka všetko na jednom mieste v kompaktnom vydaní. Rád by som pozval Fínov na návštevu Slovenska, aby preskúmali našu kultúru, zvláštnosti a osobitosti rôznych regiónov bez ohľadu na sezónu. Pre dovolenkárov je prirodzenou voľbou jar a leto, ale aj jeseň a zima majú svoje vlastné pôvaby.


Otázky: Anne Hatanpää


Zdroj: https://www.finncham.fi/news/2018/4/19/interview-with-slovakian-ambassador-he-mr-tibor-krlik

bottom of page