top of page

Vernisáž výtvarných diel Vasila Teneva

Bratislava 17.4.2018. Pri príležitosti Bulharského predsedníctva Rady EÚ, J.E. Yordanka Chobanova mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike pripravila viacero podujatí približujúcich bulharskú kultúru a umenie. Jednou z nich je aj vernisáž výtvarných diel autora Vasila Teneva v Galérii NR SR na bratislavskom hrade. Na udalosti sa zúčastnili osobnosti z oblasti diplomacie, umenia, ale aj známe tváre spoločenského života.

Vľavo J.E. Yordanka Chobanova mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky, poslanec NR SR Mudr. Peter Osuský, CSc. s manželkou.

Prítomní hostia vernisáže výtvarných diel Vasila Taneva


Bola tu aj príležitosť pozhovárať sa s pani veľvyslankyňou o jej ďalších plánoch a predstavách, o nových možnostiach vzájomnej podpory bulharských a slovenských vedcov, umelcov, ale i tvorcov progresívnych ideí opierajúcich sa o spoločenské vedy v kontexte s rozvojom vedy a vzdelávania v oboch krajinách, ktoré v rámci jej misie na Slovensku už za krátke obdobie jej pôsobenia dosiahla.

Profesor Štefan Kassay v rozhovore s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky v Slovenskej republike J.E. Yordankou Chobanovou.


Prekvapením pre prítomných hostí bol desaťročný husľový virtuóz Teo Gertler, ktorý v súťaži mladých talentov sa umiestnil na druhom mieste vo svetovom rebríčku. Dve skladby, prvú od hudobného skladateľa Fiocca – Allegro a druhú od skladateľa Riesa – La Caprioso, ktoré tu odzneli, boli pre prítomných nevšedným zážitkom. Mladého virtuóza odmenili obrovským potleskom a mnohí spontánne aj osobnými gratuláciami.

Husľový virtuóz Teo Gertler.


V rámci voľných diskusií, okrem oživenia pertraktovaných mnohých udalostí ostatných mesiacov a vyjadrenia vzájomných sympatií reprezentantov oboch krajín sa našla chvíľka aj pre krátky rozhovor profesora Štefana Kassaya s rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, profesorom Robertom Redhammerom, držiteľom Zlatej medaily I.D.C. Holding, a.s., za spoluprácu s praxou a prínosy pre zefektívňovanie produkčných procesov a rozvoj vedy a vzdelávania v podnikoch.

Profesor Robert Redhammer a profesor Štefan Kassay.


Nanovo si pripomenuli doterajšiu kooperáciu a nové možnosti približovania osobností vedy – vedeckých pracovníkov a pedagógov univerzít širokej verejnosti, ako aj navrhovanú novú spoločnú európsku produkčnú platformu pre krajiny V4 a ďalšie, krajiny, ktoré o jej využitie majú záujem. Obaja profesori aj v širších debatách sa jednoznačne zhodli na tom, že je nutné i naďalej v tejto oblasti spolupracovať a vyvíjať úsilie, aby významné slovenské univerzity intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou z praxe.

Zľava: Autor výtvarných diel Vasil Tenev v rozhovore so Štefanom Kassayom a pani Elenou Arnaudovej z bulharského veľvyslanectva SR.

Príjemná, podnecujúca atmosféra pokračovala prehliadkou výtvarných diela Vasila Teneva, osobných rozhovoroch s vystavujúcim umelcom.

bottom of page