top of page

Nová audiovizuálna vedecká relácia Laboratórium života na webovom portáli

Pezinok 26.3.2018. Dnešným dňom redakcia webového portálu www.kassay.eu spúšťa novú vedeckú audiovizuálnu rubriku s názvom „Laboratórium života“. Aký bude obsah relácie, komu je určená a na čo všetko sa môže divák tešiť sme sa opýtali priamo profesora Štefana Kassaya, autora myšlienky „Laboratórium života.“

„Po viacročných skúsenostiach v rámci rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ môžem konštatovať, že sledovanosť postupne narastala a predovšetkým, pokiaľ išlo o rozhovory s vedeckými pracovníkmi rástol záujem o tento typ komunikácie. Táto skúsenosť ma viedla k vyčleneniu samostatnej relácie „Laboratórium života“, ktorá by bola zameraná výlučne na prinášanie noviniek a vedecko-spoločenského progresu ľudí, ktorí sú zväčša pracovníkmi zo SAV, prípadne hosťujú v zahraničných vedeckých inštitúciách alebo spolupracujú so SAV na rozličných úlohách, ktoré tvoria predmet pracovnej náplne jednotlivých ústavov. Potenciál novej relácie by spočíval vo výbere najdôveryhodnejších pracovníkov SAV zo strany prezídia SAV a príprava konkrétneho projektu pre dvojtýždňový cyklus publikovania. V zásade ide o propagáciu vedy a vedeckých pracovníkov, o šírenie dobrého mena SAV, o príkladné riešenia na poli svetovej vedy a o tempe napredovania v kooperácii so zahraničnými excelentnými pracoviskami. Považujem to za prínos hlavne s prebúdzaním záujmu o reálne výsledky, ktoré v súčasnej situácii spoločenského vedomia a inteligenčných kvalít občanov SR sú významnou bázou rozvoja poznania a skvalitnenia kultúry života na Slovensku. Tvrdenie môžem podložit konkrétnymi výsledkami z prieskumu efektivity komunikácie počas už opisovanej konferencie Nová Európa. Súčasťou tohoto typu informačno-komunikačnej akceptácie by mali byť ďalšie možnosti multiplikujce zásadné úsilie o dosiahnutie rytmičnosti a pravidelnosti a dostatočnej hustoty odovzdávania informácií. Napríklad významnú úlohu môže plniť časopis Správy SAV, rovnako podnikový časopis Naše noviny vydávaný korporáciou I.D.C. Holding, a.s, ktorý už dlhé obdobie približuje osobnosti vedy a udalosti týkajúce sa ekonomickej diplomacie svojim zamestnancom. Zrejme po diskusii o tejto úlohe ako vplýva na verejnosť pozitívnym smerom, bude možné diskutovať podrobnejšie a očakávam, že bude zo strany SAV rad ďalších podnetov a konkrétnych riešení. Toto presvedčenie sa u mne potvrdzuje aj teraz, po návrate zo služobného výjazdu vo Fínsku, kde som získal významné referencie o práci SAV, jeho predstaviteľov, o nových predsavzatiach v rámci novozriadeného pracoviska „Slovak Innovation Liaison Office in Finland.“


Prvým hosťom relácie je mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku, J.E. Tibor Králik, ktorý nám v rozhovore s profesorom Štefan Kassayom priblíži aktivity v rámci ekonomickej diplomacie v tejto severskej krajine, ozrejmí dôvody spolupráce na živých laboratóriách a zodpovedá na otázky spojené s vedeckou činnosťou a spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied.

bottom of page