top of page

Výročné zasadnutie slovenskej komunity členov Európskej akadémie vied a umení

Smolenice 22.3.2018. Stretnutie slovenskej komunity členov Európskej akadémie vied a umení (EAVU) sa dnes konalo na Smolenickom zámku, v rámci zvyklostí, ktoré boli zavedené v tejto vedeckej organizácii. Analyzovalo sa uplynulé obdobie, dosiahnuté výsledky a podrobne sa hovorilo o tom, aké sú zásadné otázky pre budúcnosť. Slovenská delegácia členov patrí medzi najaktívnejšie, má ich takmer 50.

Viceprezident EAVU profesor Štefan Luby v úvodnom slove s ľútosťou oznámil, že akademická obec stratila v roku 2017 šesť významných akademikov, ktorých spomienku si pripomenuli minútou ticha. Profesor Luby podrobne informoval členov o nových aktivitách, ktoré sa odohrali v priebeho uplynulého roka v samotnej organizácii a zúčastnených informoval, že naďalej zotrváva vo funkcii EAVU. Zároveň dodal, že sa rešpektujú návrhy, ktoré v priebehu času postúpil v rámci riadiacej štruktúry akadémie. Priblížil aj slovenský vklad do projektov EAVU, ktoré sú postavané na základných pilieroch „Zdravie je bohatstvo“ a „Tolerancia“. „EAVU sa koncentruje na kľúčové oblasti akými sú rozvíjanie poznatkov a šírenie vedeckých informácií.“ Na záver príhovoru, profesor Luby privítal nových piatich členov EAVU.

Ako už býva zvykom, nasledovali prednášky, ktoré mimoriadne zaujali. Oblasť fyziky zastupoval profesor Ivan Štich z Fyzikálneho ústavu SAV s aktuálnou témou virtuálneho nanolaboratória, jeho významu, metód a výsledkov. Predostrená téma vyvolala vášnivú diskusiu, napriek zložitosti preberanej tématiky a každopádne prispela k formovaniu vlastných názorov o filozofii života.

Ďalší prednášajúci MVDr. Alojz Bomba, DrSc., z Lekárskej fakulty UPJŠ predniesol zaujímavú tému, kde popísal úlohu črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možnosti jej modulácie v prevencii a terapii. Svoju vedeckú prednášku začal netradične – výkopom futbalovej lopty, ktorú od tej chvíle vlastnil ten, kto loptu zachytil. Táto netradičnosť započala serióznu vedeckú rozpravu, kde prednášajúci porovnal podobnosť v úsilí športovcov a vedcov, ktoré považuje za totožné, ak na poli vedy alebo športu sa má dosiahnuť úspech je potrebné konštruktívne myslenie.


Profesor Luby už v priebehu neformálnych debát odovzdal viacerým prítomným publikáciu profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný.

bottom of page