top of page

Stretnutie predsedu SOPK Petra Mihóka s profesorom Štefanom Kassayom

Bratislava 23.3.2018. V priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sa stretli Dr.h.c. doc. Ing. Peter Mihók CSc., predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie a Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., kde v príjememnom naladení rokovali o doterajšej spolupráci. Za SOPK boli ďalej prítomní Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK a Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru európskej únie SOPK.

Zástupcovia SOPK načtrli nové ambície so zameraním na potravinársky sektor a možnosti integrácie znalostí v rámci Útvaru európskej únie SOPK a zároveň aj možnosti spolupráce s profesorom Štefanom Kassayom. Predseda Mihók sa vyjadroval k doterajším výsledkom spolupráce v rámci členstva SOPK a istý čas aj členstva profesora Kassaya v predstavenstve SOPK. Nové návrhy sa týkaju predovšetkým otázok dôležitých v oblasti sektora potravinárstva a k možnostiam integrácie znalostí v rôznych špecifických smeroch.

Po takmer hodinovej diskusii sa predstavitelia oboch strán dohodli, že bude potrebný istý čas na vyjadrenie sa ku komplexnému programu zaradeného do obsahu spomínaných riešení. V závere stretnutia profesor Kassay zablahoželal predsedovi SOPK k oceneniu „Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti“ udelenému Neformálnym ekonomickým fórom Hospodársky klub.

bottom of page