top of page

Osobitný predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu, Peter Burian na univerzite v Taškente o Kassayovej pental

Taškent, Uzbekistan 21.3.2018. Dňa 15. marca sa osobitný predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu Peter Burian stretol so študentmi z Univerzity svetovej ekonomiky a diplomacie v Taškente (University of World Economy and Diplomacy), kde prednášal o štruktúre ďalšej spolupráce v rámci EÚ, stratégii spolupráce s krajinami strednej Ázie, o obchodnej a investičnej štatistike, úlohe Uzbekistanu pri zabezpečovaní stability v regióne a tiež sa zmienil o reformách, ktoré vláda uskutočnila v rôznych oblastiach. Veľvyslanec sa predovšetkým venoval vzdelávaciemu programu Erasmus + EÚ, ktorý je výmennou platformou nielen pre študentov, ale aj pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií.

Pán Burian predstavil profesorskému zboru a študentom súbor vedeckých kníh o rozvoji podnikania na základe európskych skúseností. Ide o odborné publikácie profesora Štefana Kassaya – pentalógiu Podnik a podnikanie. O publikácie bol veľký záujem a stanú sa súčasťou projektu tzv. Laboratória Európskej únie. V rámci knižnej tvorby reprezentuje pentalógia Slovensko dnes už v 38 štátoch sveta. Podnik a podnikanie je päťzväzková publikácia, v ktorej sa autor profesor Štefan Kassay delí s čitateľmi o svoje podnikateľské a aj vedecké poznatky. Súčasťou pentalógie sú aj prípadové štúdie priamo z praxe I.D.C. Holdingu, a.s. Autor na pentalógii Podnik a podnikanie pracoval takmer dve desaťročia.


Univerzitu zastupoval prorektor pre akademické záležitosti Nugman Nugmanov a vedúci odboru medzinárodných vzťahov profesor Ulugbek Khasanov. Počas rozhovoru študenti využili príležitosť a požiadali veľvyslanca o otázky týkajúce sa politických a hospodárskych aktivít Európskej únie. Po prednáške sa pán Burian zoznámil so zástupcom vedúceho Laboratória pre európske štúdiá (Laboratory for European Studies) na univerzite Yuri Sarukhanyan, ktorý povedal veľvyslancovi o hlavných aktivitách laboratória. Veľvyslanec vyjadril svoju podporu a pripravenosť spolupracovať v rámci laboratória a vyzval jedného z predstaviteľov univerzity, aby sa zúčastnil vedeckej konferencie, ktorá sa koná koncom tohto mesiaca v Astane.

bottom of page