top of page

Profesor Štefan Kassay s europoslancom Eduardom Kukanom o Spoločnej európskej produkčnej platforme

Bratislava 16.3.2018. Profesora Štefana Kassaya dnes prijal europoslanec JUDr. Eduard Kukan na svojom pracovisku v Bratislave. Pán Kukan sa zaujímal o nové aktivity profesora Štefana Kassaya na poli ekonomickej diplomacie, ktoré sa „rozrástli“ do novej aktívnej spolupráce so subjektami v zahraničí. Od posledného stretnutia s pánom Kukanom sa uzatvorili nové dohody v rámci šírenia odbornej spisby v zahraničí.

Materiál približujúci projekt „Spoločnej európskej produkčnej platformy“ si pán Kukan s radosťou prevzal, nakoľko jeho pôsobenie a špecializácia sa konkrétne dotýka krajín, ktoré prechádzajú reformou podnikateľského prostredia. Pán Kukan sa vyjadril: „Ide o detaily projektu, ktoré by boli aplikovateľné formou určitého „vzorca“ založené na úzkom prepojení vedy, praxe, komunikácie medzi zainteresovanými subjektami a tvorbe menších, ale o to aktívnejších produkčných skupín na riešenie konkrétnych pracovných úloh.“ Spôsob prípravy, aplikácie a realizácie produkčnej platformy je podrobne popísaný v edičnom rade RIADENIE v podobe 20 publikácii. Platforma je už aktivovaná aj na Slovensku v rámci nového učebného predmetu ekonomického charakteru a je vydávaná univerzitným vydavateľstvom.


Prehľadná forma podania učebnej látky podložená prípadovými štúdiami, výsledkami z praktickej činnosti podnikov a načrtnutím základných bodov ďalšej stratégie si europoslanec Kukan pochvaľoval, dodal, že podobný komplexne spracovaný edičný rad ešte nemal v rukách. Dôkazom širokospektrálnosti a efektívnosti edičného radu je aj záujem o publikácie v anglickom jazyku na ekonomických univerzitách vo Fínsku. Uvedený projekt je prezentovaný v rámci šírenia dobrého mena Slovenska v spolupráci s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenska vo Fínsku a Estónsku, J.E. Tiborom Králikom.


Profesor Štefan Kassay priblížil hostiteľovi aj nové skúsenosti a výsledky z návštevy na medzinárodnej konferencii „The Belt and Road – University Presidents Forum“ uskutočnenej v čínskom meste Si-an. Na konferencii bola predstavená symbióza vedy a praxe v podaní Podnikateľskej univerzity a autorského diela profesora Štefana Kassaya – pentalógie Podnik a podnikanie. Projekt Inovácie a inšpirácie pre Čínu podaný profesorom Jánom Košturiakom vzbudil nečakaný záujem, ktorý vyústil do diskusie známych osobností z ekonomickej sféry z celého sveta, zoznámenie sa s profesormi zo zahraničia a nadviazanie spolupráce pre čínske univerzity ekonomického smerovania.


Profesor Štefan Kassay odovzdal pánovi Kukanovi jeho najnovšiu publikáciu – Diktát času je nezadržateľný, kde pán Kukan je jedným z 51 osobností, ktoré v rámci rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ prispeli svojim rozhovorom k vzniku tohto jedinečného diela. Súčasťou publikácie bol aj videozáznam z uvedenia publikácie do života, kde v rámci príhovoru vystúpili známe osobnosti vedy, výskumu a ekonomickej diplomacie.


bottom of page