top of page

Rastislav Čavojský nositeľom Ceny Excelencie

Kraków 13.3.2018. Prezident Nadácie profesora Štefana Kasssaya na podporu vedy a vzdelávania udelil Ing. Rastislavovi Čavojskému, riaditeľovi I.D.C. Polonia, S.A. Cenu excelencie za vytváranie podmienok pre šírenie inovačných projektov a organizovanie prezentácii nových publikácií zameraných na rozvoj vedy a vzdelávania.

Zľava: Ing. Rastislav Čavojský, riaditeľ I.D.C. Polonia, S.A. a Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.


Ing. Rastislav Čavojský je už držiteľom Zlatej medaily I.D.C. Holding, a.s., ktorú mu udelilo predstavenstvo spoločnosti IDC ešte v roku 2014 za „výnimočné zásluhy, dosahovanie vynikajúcich hospodárskych výsledkov a šírenie dobrého mena I.D.C. Holding, a.s. v zahraničí“. Na základe dohodobého strategického projektu sa jeho zásluhou podstatnou mierou rozvíja podnikanie v Poľsku, čo bolo viackrát ocenené rôznymi poľskými inštitúciami. K oceneniam pribudla aj zlatá medaila reprezentujúca vysoký stupeň excelentnosti z pohľadu Nadácie profesora Štefana Kassaya, ktorá oceňuje najmä rozvíjanie znalostí a ich uplatňovanie v podnikateľskej praxi v zmysle spojenia vedy a aplikovania najnovších poznatkov v rozvoji podnikania a budovania vzťahov medzi podnikmi i jednotlivcami v Poľsku.

V strede Aleksandra Kucała, manažérka marketingu I.D.C. Polonia, S.A.


Pamätnou medailou Štefana Kassaya bola ocenená aj Aleksandra Kucała, manažérka marketingu I.D.C. Polonia, S.A, ktorá výrazne prispieva k organizovaniu prezentácií od samého začiatku jej pôsobenia v IDC. Medaily a diplmomy odovzdal v zastúpení prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavol Kovačič.

bottom of page