top of page

Stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Oľgou Nachtmannovou

Bratislava 23.2.2018. Na pôde Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu sa udialo zaujímavé stretnutie s tématikou školstva a súvisiacich oblastí života. Rozhovor medzi profesorom Štefanom Kassayom a štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou, kde spoločnou témou bola otázka filozofie a jej úlohy v živote človeka. Nešlo o bežné konštatácie, ale o prepojenie vzácnych myšlienok v historických súvislostiach v kontexte so súčasnosťou. Stretnutie vyvolalo veľa podnetov na oboch stranách a inšpirovalo k multidisciplinárnemu pohľadu na výchovu mladého človeka a aj na zdokonaľovanie pedagogického majstrovstva vysokoškolských profesorov.

Filozofia sa tu stretáva s realitou vývoja nových technológii a ich rastúcim požiadavkám na stupeň kvalifikovanosti. Nehovorí sa tu iba o bežných požiadavkách na úroveň vzdelávania, ale o pripravenosti odborníkov graduovaných na pochopenie zložitých počítačových aplikácií vyjadrených pod názvom priemyselná revolúcia 4.0. Je mimoriadne povzdbudzujúce, že v niektorých výskumných inštitúciách, predovšetkým v Rakúsku sa dosahujú produkčné časy pri kusovej výrobe rovnaké, ako vo výrobe sériovej. Rozhovor prof. Kassaya a štátnej tajomníčky mal reálny základ v úvahách o vydaní ďalších odborných publikácií, ktoré by viedli ku kvalitnej príprave žiaducich profesií, najmä technického smeru, samozrejme sprevádzané racionálnou filozofiou života, rastom podmienok v novej ére s dôsledkom reálneho zvýšenia kvality života človeka. Tento rozhovor, zdanlivo neobvyklý počas audiencie bol sprevádzaný úprimným pochopením a predsavzatím vynaložiť úsilie pre združovanie tvorivých síl pre vzdelávanie vedecko-technických a edukačných inštitúcii. Zároveň sa formulovali predstavy o potrebe nových krokov už v blizkej budúcnosti

bottom of page