top of page

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách

Helsinki 14.2.2018. Rokovanie reprezentanov I.D.C. Holding, a.s. na pracovnom výjazde vo fínskom hlavnom meste vyvrcholilo prezentáciou pentalógie profesora Štefana Kassaya – Podnik a podnikanie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Helsinkách. Prezentácia sa uskutočnila pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Fínskej republike J.E. Tibora Králika.

Zľava: Ing. Roman Sukdolák, Ing. Pavol Kovačič, J.E. Tibor Králik, prof. Štefan Kassay a Ing. Peter Danko.

Vľavo Peter Beňo, zástupca veľvyslanca SR vo Fínsku.

V strede Antii Sekki, vedúci Katedry podnikania Univerzity aplikovaných vied Lauera.


Komplexné dielo z oblasti podnikania a z podnikateľskej praxe od európskeho autora, akademika a podnikateľa vzbudzuje záujem médií, predstaviteľov univerzít, či podnikateľov aj vo Fínsku. Krajina s vysokým medzinárodným rankingom, vzorovo vybudovaným školstvom a sociálnym systémom je lídrom medzi európskymi štátmi aj vďaka reformám, ktoré sú založené na vedeckom základe. Práve spomínaná paralela vedy a praxe, na ktorej je založená aj pentalógia profesora Štefana Kassaya, vedecká a podnikateľská činnosť naštartovala impulz záujmu Anni Erkko, novinárky z najväčšieho fínskeho hospodárskeho denníka Kauppalehti, ktorému profesor Kassay ešte pred začiatkom prezentácie poskytol exkluzívny rozhovor. Kauppalehti je najväčší fínsky denník orientovaný na ekonomické spravodajstvo, založený v r. 1898, ktorý vychádza 6-krát za týždeň.

Vpravo Tuija Hirvikoski, prezidentka Európskej siete živých laboratórií (ENoLL) a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Lauera.

V strede Markus Wartiovaara, riaditeľ Podnikateľského laboratória Obchodnej univerzity Hanken.

Vľavo Henrich Streinbrecher, vedúci podnikateľských programov na Obchodnej univerzity Hanken.


Prezentáciu kompletného diela profesora Štefana Kassaya otvoril veľvyslanec J.E. Tibor Králik. „Sme radi pán profesor, že ste prijali naše pozvanie a spolu s kolegami pricestovali do Helsínk. Vami prezentované hodnoty v publikáciách a Vaše pôsobenie v oblasti vedy a riadenia podniku sú Fínom veľmi blízke.“ Pokračoval predstavením reprezentantov I.D.C. Holding, a.s. – Ing. Pavla Kovačiča, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s., Ing. Romana Sukdoláka, riaditeľa divízie obchodu a marketingu a Ing. Petra Danka, riaditeľa exportu. J.E. Tibor Králik sa v krátkom zamyslení vrátil do obdobia roku 1992, kedy sa paralelne s privatizáciou Pečivární Sereď rozbiehala aj jeho diplomatická kariéra. Vtedy, ako občan mesta Sereď vnímal pozitívne zmeny v privatizovanom podniku – Seredských pečivárňach, jeho zveľadovanie a postupný rast. „Oceňujem profesora Štefana Kassaya, že znalosti nadobudnuté v jeho živom laboratóriu – IDC, si nenechal iba pre seba a pre zveľadovanie jedného podniku. Som rád, že prostredníctvom publikácii a osoby pána profesora mnohí ďalší podnikatelia, pedagógovia i vedci zdieľajú poznatky a ďalej ich šíria medzi študentov, podnikateľov a aj prostredníctvom prezentácie, na akej sme práve prítomní, šíri dobré meno Slovenska“, ozrejmil prítomným pohľad na pána profesora Kassaya. Po príhovore pána veľvyslanca nasledovalo krátke prezentačné video o I.D.C. Holdingu, a.s.

Vľavo Erkki Ormala, profesor riadenia praxe a inovácií, dlhoročný viceprezident firmy NOKIA.

Vľavo Karen Spens, rektorka Hanken School of Economics.

Bolo zrejmé, že krátky audiobvizuálny vstup vyznel veľmi pozitívne a auditórium privítalo doplňujúce informácie v podaní Ing. Pavla Kovačiča, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Jeho bezprostrednosť v prejave doslova zvyšovala priaznivú atmosféru a bola „injekciou“ na rozvinutie diskusie s množstvom otázok. Prítomným predstavil podnik I.D.C. Holding, a.s., jeho základné parametre a víziu na blízke obdobie. Vyzdvihol fakt, že IDC je jeden z mála podnikov na Slovensku, ktorý má výlučne slovenský kapitál a slovenský vrcholový manažment. Priblížil „rozbehnuté“ plány a hlavne rozvrhnutie jednotlivých etáp výstavby nových výrobných kapacít, zvyšovanie stupňa modernizácie a ďalšie investície do nového výrobného závodu spolu s krátkou prezentáciou výrobného portfólia potravinárskych produktov.

Profesor Štefan Kassay sa vo svojom vystúpení prejavil celkom netradične. Vrátil sa o niekoľko rokov späť, zaspomínal si na študenstké obdobie, bohaté pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách, motiváciu, ktorá ho poháňala neustále sa vzdelávať. Pútavo opísal svoje pocity, keď po prvý krát vkročil do Pečivární Sereď. Prierez aktivít profesora Kassaya prítomných nadchol, jeho multiprofesné znalosti z riadenia podnikov, vedecký prístup k inováciám produkčných technológií a v neposlednom rade najmä rozsiahla publikačná činnosť vo viacerých jazykoch. Pentalógia Podnik a podnikanie je dielom, ktoré na európskom trhu nemá konkurenciu. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. V súčasnosti v spolupráci s Podnikateľskou univerzitou vzniká edičný rad RIADENIE, ktorý buduje spoločnú produkčnú európsku platformu. Základom platformy je prepojenie teórie a znalostí s ich realizáciou. Slogan edičného radu: „To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe“, vystihuje jednoznačne vytýčený cieľ a adresnosť ponúkanej učebnej látky.


Prezentácia IDC a pentalógie mala neobyčajné čaro. Úsmevy, pochopenie, záujem. Poslucháčmi boli vari „najdoprajnejší ľudia sveta.“ Vyžarovala z nich ochota, pochopenie i afinita k vede, poznávaniu a spolupráci. Napokon, čo s obdivuhodným potenciálom dokázal pripraviť pán veľvyslanec, J.E. Tibor Králik, je rovnako výsledkom skvelej reprezentácie Slovenska pri výkone poslania zástupcu krajiny. Uplatnil svoje skúsenosti a blízke kontakty za ostatné roky pôsobenia vo Fínsku a dokázal sceliť významné osobnosti rôznej špecializácie a skúseností v teórii i každodennej praxi. Na prezentácii sa zišli vynikajúci odborníci, zástupcovia vysokých škôl, podnikatelia a novinári a hlavne, ľudia, ktorí vedia a chcú šíriť to najlepšie, čo pomáha a zvyšuje ekonomiku krajiny.


Osobitosť situácie podčiarknutá prítomnosťou mimoriadnych osobností, si vyžadujú uviesť aj ich spoločensko-profesionálnu orientáciu a to menovite: Karen Spens, rektorka univerzity Hanken. Medzinárodne uznávaná univerzita špecializujúca sa na štúdium a výskum v oblasti ekonómie a podnikania. Počas jej viac ako storočného fungovania sa podarilo vybudovať úzke spojenie s podnikateľskou komunitou nielen vo Fínsku, ale aj v iných krajinách. Univerzita každoročne prijíma okolo 160 študentov a ponúka štúdium vo švédčine a angličtine. V r. 2017 sa umiestnila na 71. pozícii v rebríčku Finanacial Times, Master in Management a na 5. mieste v ranking U-Multirank v kategórii citácie a prepojenie výskumu. Karen Spens pôsobí vo funkcií od r. 2015. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá najmä humanitárnou logistikou. Je aj spoluzakladateľkou Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management a Humanitarian Logistics and Supply Chain Reseach Inistitute. V minulosti sa venovala aj inováciám v procese vzdelávania. Markus Wartiovaara, riaditeľ Hanken Business Lab, ktorý je novou formou inkubátora, s cieľom podpory start-upov, scale-upov, neziskových organizácii a jednotlivcov, a to na 5 úrovniach - 1. komunita a kultúra, 2. financie (hľadanie investorov), 3. digitalizácia, 4. socializácia a 5. prístup do co-workingových v centier v Helsinkách a Vaase. Mika Pirttivaara, rektor. Laurea je jednou z najväčších univerzít aplikovaných vied vo Fínsku, ktorú navštevuje 7 800 študentov. Zameriava sa na inovácie v oblasti služieb a regionálny rozvoj v Helsinkách a okolí. Model výučby univerzity „Learning by Developing“ je orientovaný na spoluprácu s reálnymi spoločnosťami a organizáciami. Študenti sa tak vzdelávajú prostredníctvom praktických skúseností. Antti Sekki, hlavný lektor predmetu študentského podnikania, z univerzity Laurea. Tuija Hirvikoski, riaditeľka – okrem pôsobenia na univerzite (so zameraním na inovačné ekosystémy) je T. Hirvikoski aj prezidentkou European Network of Living Labs (ENoLL), medzinárodnej federácie tzv. „živých laboratórii“, teda otvorených inovačných ekosystémov, ktoré sú založené na systematickej spolupráci s užívateľmi/zákazníkmi v oblasti energetiky, mobility, zdravotníctva či agropotravinárstva. ENoLL má k dnešnému dňu viac ako 150 členských laboratórii na svete. Hannu Seristö, viceprezident – Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navštevuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov. Erkki Ormala, profesor riadenia praxe a inovácií – sa zaoberá výskumom inovatívnych prístupov v manažmente a rozvojom spolupráce Aalto univerzity s medzinárodnými partnermi (univerzity, spoločnosti, medzinár. org.). Thomas Palmgren, manažér medzinárodných vzťahov The Federation of Finnish Enterprises – Cieľom organizácie je zastupovať záujmy malých a stredných podnikateľov vo FI a prispievať k vytvoreniu priaznivých podnikateľských podmienok v krajine (lobbing, poradenstvo). Harri Airaksinen, riaditeľ –TREDEA/Business Tampere, kandidát na honorárneho konzula SR pre región Pirkanmaa a CEO TREDEA/Business Tampere, agentúry pre ekonomický rozvoj, ktorá pomáha získavať investorov do regiónu. V minulosti pôsobil ako viceprezident Vedecko-technického centra. Jari Uotila, manažér pre medzinárodné vzťahy – Vedecko-technické centrum (VTT) – je najväčšie verejné výskumné a inovačné centrum v severnej Európe, ktoré vyvíja inovatívne služby a smart technológie pre verejný aj súkromný sektor. Juuso Leivonen, generálny sekretár – Association of Business Schools Finland (ABS) – je organizáciou, ktorá združuje všetky fínske obchodné školy na univerzitnej úrovni. ABS sprostredkúva spoluprácu medzi školami navzájom, ako aj medzi školami a zahraničnými univerzitami a partnermi. Antti Tahvanainen, hlavný výzkumný vedec – ETLA je súkromná nezisková organizácia, kt. sa zaoberá aplikovaným ekonomickým výskumom, monitorovaním a predpovedaním trendov hospodárskeho vývoja. A. Tahvananinen sa venuje technologickej transformácii podnikateľských ekosystémov. Henrik Steinbrecher, ktorý sa dlhodobo venuje poradenstvu v oblasti podnikania v regióne severnej Európy. Ari Huczkowski, riaditeľ pre operácie – RAG je inovatívna technologická platforma s aktivitami v SR v oblasti vzdelávania, strategického plánovania, vedy, výskumu a kreatívneho priemyslu. Panu Nykänen, pomocný profesor, úradujúci generálny tajomník – Council of Finnish Academies (CFA) je sprostredkovateľom spolupráce medzi 4 fínskymi vedeckými akadémiami (The Finnish Society of Sciences and Letters, The Finnish Academy of Science and Letters, The Finnish Academy of Technology, The Swedish Academy of Engineering Sciences). Úlohou CFA je podpora vysokokvalitného vedeckého výskumu a jeho vplyvu v spoločnosti, ako aj prepájanie fínskych a medzinárodných oblastí vedy.


Záverečná diskusia sa niesla v hodnotení objavného prínosu zastupiteľského úradu, ktorý zorganizoval stretnutie špičkových odborníkov z rôznych ekonomicko-hospodárskych odvetví. Cieľom bolo nadviazať a prispieť k novej spolupráci v podnikateľskej a vedeckej oblasti pod priliehavým mottom symbiózy vedy a praxe.


Konkrétnym výsledkom prezentácie diela profesora Štefana Kassaya je prejavenie záujmu najväčšej fínskej inovatívnej univerzity Aalto a Obchodnej univerzity Hanken o edičný rad RIADENIE. Najvyšším predstaviteľom univerzít odovzdal profesor Kassay na podujatí päťzväzkové dielo v anglickej jazykovej mutácii. Najzásadnejším výsledkom podujatia je predbežná dohoda s profesorkou fínskej Obchodnej univerzity Laurea a prezidentkou Európskej siete obchodných živých laboratórií (European Network of Living Labs-ENoLL) Tuijou Hirvikoski na spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na šírení jeho diela nielen v rámci Fínska a v priestore Európskej únie, ale aj za ich hranice. Konkrétnym príkladom tejto spolupráce bude prezentácia Nadácie a diela profesora Kassaya na medzinárodnej konferencii v Ženeve v auguste 2018, ktorú v spolupráci s Európskou komisiou a OSN organizuje práve Európska sieť živých laboratórií (ENoLL).


Ďalej sa uzatvorila dohoda s profesorom Obchodnej fakulty inovatívnej Aalto univerzity v Espoo/Helsinki Erkkim Ormalom, ktorý má za sebou bohatú kariéru v známej fínskej spoločnosti NOKIA, kde 15 rokov pôsobil ako viceprezident spoločnosti. Profesor Ormala má obrovské skúsenosti s prepájaním vedy a výskumu s podnikateľskou praxou, ktoré využíva pri príprave študentov univerzity do reálneho života. Profesor Kassay daroval na podujatí profesorovi Ormalovi Pentalógiu Podnik a Podnikanie. Profesor Ormala prisľúbil, že v priebehu prvého polroka 2018 pripraví študijné tézy pre študentov obchodu a manažmentu univerzity, ktorých súčasťou bude aj dielo profesora Kassaya s praktickým využitím pentalógie počas výuky v jesennom semestri denného štúdia.


Skvelé podujatie viedlo k jednoznačným záverom a to predovšetkým: Fínsko sa javí ako veľmi zaujímavý partner na dlhodobejšiu spoluprácu a môže byť vzorom pre osvedčený systém fungovania symbiózy vedy, výskumu a praxe, ale aj v komunikácii medzi zainteresovanými subjektami. Príkladom je dlhodobá úspešná spolupráca medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami, podnikateľmi a decíznou sférou. Je tu vytvorená platforma pre inovácie, ktoré možno zaviesť omnoho efektívnejšie do praxe ako na Slovensku. Podľa názorov dlhodobo pertraktovaných aj na verejných fórach, situácia na Slovensku je akýmsi protipólom, kde efektivitu znižuje rezortizmus a desagregácia ako všeobecný jav, ktoré nie sú naklonené komunikácii a spolupráci s podnikateľským okolím. J.E. Tibor Králik vo svojej záverečnej reči vyjadril presvedčenie, že prezentácia a rokovania vo Fínsku naštartujú nové vzťahy medzi inštitúciami, ktoré by mali spolupracovať, riešiť aktuálne problémy a navodiť úzku spoluprácu s produkčnými podnikmi. Rozhodne, je to cesta k zvyšovaniu efektivity nielen ekonomiky zúčastnených inštitucionálnych a podnikateľských zložiek, ale v konečnom dôsledku všetkých, ktorí sa na symbióze vedy a praxe podieľajú.bottom of page