top of page

Urban Mill – tvorivý a kooperačný prototyp platformy pre inovácie miest a obcí

Helsinki 13.2.2018. Profesor Štefan Kassay v rámci trojdňovej návštevy Fínska sa dnes v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Fínska J.E. Tibora Králika zoznámil s hlavnými aktérmi projektu Urban Mill.

Profesor Kassay sa stretol Larsom Miikkiom, spoluvýrobcom a spolutvorcom Platformy prototypov pre inovácie Urban Mill, ktorý ktorý mu poskytol dôkladné informácie o ich aktivitách, kde základnou „stavebnou jednotkou“ je prepojenie ľudí s vedomosťami na rozvoj a budovanie znalostí. Urban Mill je spoločenstvom, ktoré nachádza zázemie v areáli Aalto University v „Inovačnej záhrade“ Espoo (Espoo Innovation Garden) vo Fínsku. Urban Mill spája dôležitých aktérov, ktorí pomáhajú riešiť problémy mestského života. Ukazuje, ako môže byť prostredie konštruované, plánované a navrhované na základe skutočného použitia. Je zdrojom informácii pre témy vývoja nových konceptov pre digitálne služby. Umožňuje dlhodobú spoluprácu prostredníctvom nových riešení, ktoré sú testované rýchlo a flexibilne. Členstvá a programy zahŕňajú využitie spoločných priestorov, zľavy na podujatiach, možnosť využitia 3D virtuálnej technológie poskytovanej spolu s Aalto Built Environment Laboratory, smart obrazovky, tematické siete a prístup do servisnej siete.

Urban Mill je globálnym centrom pre spolutvorbu mestskej inovácie, spája mestských developerov s obyvateľmi a ďalšími používateľmi mestského prostredia. Inštitúcie verejného a súkromného sektora, výskumní pracovníci, noví podnikatelia a študenti majú miesto na zdieľanie nápadov s používateľmi vybudovaného prostredia. Zároveň je miestom konania udalostí a spoločným inteligentným pracovným priestorom pre podnikateľov a developerov. Výsledky sú prezentované fyzicky aj virtuálne. Súčasne je urýchľovačom inovácií spojený s inými oblasťami, ktoré sa v danom čase javia ako potrebné. „Organizujú sa tu aj podujatia pre rodiny, kde je nosnou ideou je skutočnosť, že človek musí byť v blízkosti človeka, človek potrebuje spoločnosť ďalších ľudí, ich blízkosť mu dáva chuť a ochotu spolupracovať na nových nápadoch,“ zdôrazňuje Lars Miikki.


Zľava: Lars Mikki, produkčný manažér Urban Mill, inovatívnej platformy Univerzity Aalto, profesor Štefan Kassaya a Katarína Slotová, tlmočníčka a prekladateľka Veľvyslanectva SR v Helsinkách


Projekt Urban Mill je osobitý a jeho história nie je dlhá. Jeho začiatky sa datujú od roku 2013, kedy hlavní aktéri založili spoločnosť na báze verejno-súkromného partnerstva.

Veľvyslanec Tibor Králik s nadšením podotkol: „Som veľmi rád, že pán profesor Štefan Kassay a jeho delegácia prijala moje pozvanie a prišla do Fínska. Profesor Kassay je nositeľom hodnôť, ktoré sú blízke Fínom. Každý občan Fínska bez rozdielu chápe, že základnými piliermi fungovania štátu a spoločnosti je veda, vzdelávanie a výskum. V kolaborácií s týmito piliermi zároveň vzniká vysoká miera dôvery v štátne inštitúcie a v hodnoty, dôležité pre štát a spoločnosť. Fínsko je počtom obyvateľov podobné Slovensku, je potrebné v komunikácii s Fínskom pokračovať a ďalej ju rozvíjať, Slovensko má možnosť osvojiť si ich celoplošne zdieľané hodnoty aj v našej krajine. Je lídrom v oblasti boja proti korupcii, v environmentálnych inováciách, má vysoký svetový ranking. Myslím, že Slovensko sa môže od Fínov veľa naučiť a osvojiť si ďalšie nové postupy v rámci uplatnenia inovácií v širokom spektre hodnôt.“

bottom of page