top of page

Reprezentanti I.D.C. Holding, a.s. na pracovnom rokovaní v Helsinkách

Helsinki 13.2.2018. Štvorčlennú delegáciu vrcholových manažérov z I.D.C. Holding, a.s. dnes prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Fínskej republiky J.E. Tibor Králik. Profesor Štefan Kassay, zakladateľ a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., autor známej pentalógie Podnik a podnikanie, Ing. Pavol Kovačič, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., Ing. Roman Sukdolák, riaditeľ Divízie obchodu a marketingu a Ing. Peter Danko, riaditeľ exportu hneď v prvý deň majú bohatý program.

Po oficiálnom uvítaní s veľvyslancom sa delegácia stretla so zástupcami najväčšieho obchodného reťazca S-Group Chain – SOK, s viceprezidentkou spoločnosti Anne-Mari Liliusovou, manažérom predaja cukroviniek Sanna Heinom a manažérom predaja drobného trvanlivého pečiva Miika Jyrkönenom priamo v sídle spoločnosti. SOK je fínska maloobchodná družstvená organizácia založená v roku 1904. Pozostáva z 22 regionálnych družstiev pôsobiacich po celej krajine na trhu s potravinami, spotrebným tovarom, čerpacích staníc, hotelových a reštauračných služieb, ale aj poľnohospodárskych dodávok či predaja automobilov.


Zástupcovia I.D.C. Holding, a.s. po spoločnom obede s veľvyslancom J.E. Tiborom Králikom pokračovali v rokovaniach so zástupcami dodávateľov tovarov pre hotely a reštaurácie. Poobedňajší program sa niesol v načrtnutej línii s reprezentantmi druhého najväčšieho obchodného reťazca K–Group Corporation – KESKO, konkrétne s prezidentom spoločnosti Arim Akselim a riaditeľom nákupu a predaja Harrim Hovim. KESKO je fínsky maloobchodný konglomerát zaoberajúci sa obchodom s potravinami, s domácimi a špeciálnymi potravinárskymi výrobkami, ktorý má dcérske spoločnosti vo Švédsku, Nórsku Estónsku, Lotyšsku, Litve, Rusku, Poľsku a v Bielorusku. Kľúčovými oblasťami podnikateľskej činnosti spoločnosti KESKO je posilnenie rastu tržieb a návratnosti kapitálu vo všetkých divíziách, využívanie obchodných príležitostí v oblasti elektronického obchodu. V roku 2012 bolo vo Fínsku k dispozícii 937 obchodných prevádzok, sieť obchodníkov s potravinami KESKO je komplexná po celej krajine a približne 50% Fínov žije menej ako jeden kilometer od obchodu.


V poobedňajších hodinách po bohatom prvom rokovacom dni si účastníci prezreli historické centrum Helsínk. Odozva na stretnutia v priestoroch zasadania, ako aj zážitky viedli v spoločnému uznaniu vysokej úrovne organizácie pobytu a jeho priebehu doslova v každú minútu v priateľskom a silne motivovanom tvorivom ovzduší. Večera s veľvyslancom Slovenskej republiky vo Fínsku J.E. Tiborom Králikom zakončila prvý deň návštevy reprezentantov I.D.C. Holding, a.s. vo Helsinkách.

bottom of page