top of page

Neformálne stretnutie guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha s profesorom Štefanom Kassay

Bratislava 17.1.2018. Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. prijal dnes predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya. Stretnutie si nekládlo za cieľ riešiť konkrétne problémy, išlo o neformálny rozhovor o vývoji ekonomickej situácie na Slovensku.

Najdiskutovanejším predmetom rozhovoru bolo posúdenie dosiahnutých výsledkov na Slovensku v roku 2017. Guvernér NBS sa zaujímal aj o aktuálne problémy z pohľadu podnikateľa, na spôsob ich včasnej identifikácie a voľbu možností riešenia s využitím vedeckých poznatkov v podnikateľskej praxi. Je všeobecne známe, že IDC aj v čase ekonomickej krízy obstálo na domácom i európskom trhu. Dokonca aj v silnej medzinárodnej konkurencii vrcholový manažment našiel spôsob, ako si upevniť svoju pozíciu na trhu, a to nielen v Európe, ale vytvárať aj nové trhy v Ázii.

V súvislosti s ekonomickou diplomaciou a viacerými rokovaniami v roku 2017 sa spomínala aj návšteva profesora Štefana Kassaya na pôde Európskej investičnej banky (EIB), kde bola príležitosť stretnúť sa s prezidentom banky Wernerom Hoyerom a viceprezidentom EIB Vazilom Hudákom. Išlo o vytváranie sociálnych inkubátorov. Pri tejto príležitosti profesor Kassay predostrel Franciscovi de Paulovi Coelhovi, dekanovi Inštitútu európskej investičnej banky (IEIB) a ďalším prítomným vrchovolým pracovníkom IEIB, projekt zaradený do Stratégie súčinných opatrení na zachovanie ekonomickej rovnosti medzi obyvateľstvom európskej únie. Ako sa javí, stanoviská oboch strán neboli zodpovedané úplne a vo formulovaní podstatných parametrov prípravy projektu sa ďalej pracuje.

Osobitou témou diskusií boli aj nosné oblasti zvyšovania kultúry života a znižovanie životných nákladov, zvyšovanie efektivy podnikov na Slovensku, aby postupne došlo k istému vyrovnaniu životnej úrovne, najmä pokiaľ ide o stále sa zväčšujúce sociálno-ekonomické rozdiely v skupín obyvateľstva.

Zaujímavá diskusia bola spestrená aj vzájomnou výmenou aktuálnych publikácii. Guvernér daroval profesorovi Kassayovi monografiu Platidlá na Slovensku, ktorá vyšla pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Profesor Kassay guvernérovi Jozefovi Makúchovi daroval jeho najnovšiu publikáciu Diktát času je nezadržateľný, ktorá obsahuje aj prepis rozhovoru s pánom guvernérom v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.


Záverečné slová sa na stretnutí dotkli aj prípravy Jednotnej európskej produkčnej platformy, ktorú profesor Kassay pripravuje vydaním edičného radu RIADENIE vo viacerých jazykoch. Ukázalo sa, že vzájomná informovanosť vo veci ekonomického rozvoja je podnetom na ďalšie sústredenie síl napomáhajúcich progresu, a to aj vlastnou iniciatívou a prienikom hodnotných myšlienok na každej úrovni diskusie.


bottom of page