top of page

Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie autora Štefana Kassaya v ruskom jazyku

Moskva / Pezinok, 16.1.2018. V týchto dňoch moskovské vydavateľstvo NAUKA uvádza na trh odbornej literatúry už štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie – „Interné procesy“ v ruskom jazyku. V päťzväzkovej sérii sa táto výnimočná publikácia objavila na ruskom trhu už v roku 2011 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Moskve, ako spoločný produkt vydavateľstiev VEDA, Slovenskej akadémie vied a moskovského vydavateľstva Ruskej akadémie vied NAUKA. Na tlačovej konferencii, priamo na v priestoroch Centrálneho výstaviska Ruskej federácie veľtrhu knižnej kultúry ju prezentoval člen-korešpondent ruskej akadémie vied pán Vladimír Vasiliev. Doteraz nikdy, na žiadnej prezentácii, ani od známych zahraničných autorov, nebol taký veľký záujem, ani účasť odbornej verejnosti na prezentácii, ako v tomto prípade. Aj teraz, po siedmich ďalších rokoch usilovnej práce autora a vydavateľstva NAUKA, pri vydaní štvrtého zväzku v rámci procesu prípravy a dokončovania záverečných redakčných prác Vladimír Vasiliev prízvukoval: „Ide dielo výnimočné, komplexné, ktoré svojim rozsahom a úrovňou nemá obdobu nielen v Európe, ale aj mimo nej.“ Viackrát zopakoval, že kniha je po každej stránke excelentná. Potvrdila to svojimi výrokmi už pri prvých troch zväzkoch aj šéfredaktorka vydavateľstva NAUKA Tatjana Filipová, a to doslovne: „Knižný trh je plný ekonomických titulov, no kniha profesora Štefana Kassaya je neobyčajná tým, že je založená na faktoch, spája teóriu s praxou a je napísaná formou priamo využiteľnou v každodennej podnikateľskej praxi.“

Čerstvý, štvrtý zväzok pentalógie vydanej v ruskom jazyku sa zaradil do doterajšej 24 zväzkovej série kníh, aké v našich podmienkach nemajú obdobu. Chýba už len jedna jediná, aby sa naplnila predstava autora o vydaní kníh podľa vzorca 5x5, čím sa myslí vydanie piatich zväzkov v piatich jazykoch. Podľa predpokladu redakcie vydavateľstva NAUKA s dokončením a vydaním všetkých zväzkov pentalógie sa ráta behom roka 2018. „Nebolo to jednoduché,“ povedal autor o štvrtom zväzku pentalógie v ruštine s názvom „Предприятие и предпринимательство – Внутренние процессы“. Štvrtý zväzok podrobne analyzuje problematiku interných procesov vo výrobe.


Pentalógia a jej štvrtý zväzok je reprezentačným výsledkom práce slovenského autora, známeho vedca a podnikateľa a ruského vydavateľa NAUKA. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v nestrojárskych odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku profesor Štefan Kassay. Zároveň dopĺňa, že: „Štvrtý zväzok sa na viac ako 900 stranách sústreďuje na to, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ podčiarkuje už v rámci prvých signálov o vydaní štvrtého zväzku pentalógie v ruštine jej autor, profesor Štefan Kassay.


Rast produktivity musí byť podľa neho založený na odhaľovaní plytvania, nižšej spotrebe materiálov, času a produkcie odpadov. Ako ďalej známy podnikateľ, vedec a autor v jednej osobe uvádza, dôležité je, aby manažmenty firiem hľadali možnosti využitia nových moderných technológií. Iba tak podľa neho možno zachovať konkurencieschopnosť podniku. Zväzok Interné procesy je určený nielen výrobným inžinierom, majiteľom firiem ale aj ekonomickým riaditeľom a samozrejme všetkým študentom ekonómie, strojárstva a manažmentu. Podobne, ako predchádzajúce tri zväzky, je aj aktuálne vydaný štvrtý vhodne doplnený grafmi, fotografiami a popisnými obrázkami. „Som presvedčený, že pentalógia má čo povedať aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou a tiež v krajinách, ktoré cestu trhovej ekonomiky nastúpili v prelomovom období a v skutočnosti ešte len formujú svoje podnikateľské prostredie, „čo je hlavným obsahom prvého zväzku pentalógie,“ hodnotí autor Štefan Kassay.

bottom of page