top of page

Diktát času je nezadržateľný – spojme svoje sily, spojme elán s vytrvalosťou

Pezinok 30.12.2017. Bez vedy sa nezaobíde človek modernej doby. Som o tom presvedčený, že bez vedy sa nezaobíde ani podnikateľ, ak mu ide o dlhodobý prospech. Všeličo by sme aj dosiahli, avšak iba metódou „pokus - omyl“. Nepostačilo by nám ani príslušné vzdelanie, to by bolo primálo na efektívnu prácu. Potrebujeme vedomosti spolu so skúsenosťami, potrebujeme znalosti. Spojenie vedy a vzdelávania je nevyhnutnosť, ak má spoločnosť prosperovať. Moje presvedčenie som potvrdil v podobe pentalógie. Dnes to vidím tak, že som síce mohol žiť bohatším životom, a viacej sa venovať vlastnej rodine, ale ak moja odborná spisba prospeje aspoň jednému podniku u nás na Slovensku, alebo hocikde vo svete, nežil som nadarmo. Venoval som sa vedeniu i riadeniu veľkého podniku snažil som sa poznávať nové progresívne technológie a dobre vychádzať s ľuďmi, avšak išlo mi vždy nielen o teoretické poznávanie, ale skúmanie a vyskúšanie, o realizáciu a konkrétny výsledok. Potreboval som na to, pokiaľ ide o uvedomenie si celého procesu nadobúdania a odovzdávania znalostí dvadsať rokov života.

Krátke strihové video z uvedenia knihy „Diktát času je nezadržateľný“ do verejného života.


Pracoval som denne i viac ako dvojnásobok bežného pre človeka stanovovaného pracovného času s konkrétnym cieľom. Pomôcť k dosiahnutiu vyššej kultúry práce a života, dosiahnuť vysokú efektivitu práce a kultivovaniu vzťahov medzi ľuďmi. Preto považujem za správne predostrieť najmä mladým ľuďom nové idey založené na integrácii teórie a praxe, s odvahou šíriť a prizvať schopných ambicióznych mladých pedagógov a ich rovesníkov k spoločnému cieľu a spoločnej práci a dokázať presadiť projekt „Spoločnej európskej produkčnej platformy do spoločenskej praxe s presvedčením, že ak sa vďaka na báze spojenia vedy a praxe ak sa týmto projektom dosiahli vynikajúce ekonomické výsledky v konkrétnom podniku, čo je jednoznačne verifikované, isto sa to môže podariť aj v iných podnikoch a inštitúciách, ak je to pre zainteresovaných dôležité a stáva sa to zmyslom potvrdenia výsledkov vlastnej práce a pomoci iným.

Kompletný videozáznam z uvedenia knihy „Diktát času je nezadržateľný“ do verejného života.


Som rád, ak sa vám milí čitatelia kniha páči, ak je tomu naopak, prizývam vás k spolupráci. Som pripravený, ak mi napíšete, vám odpovedať emailom, alebo vám navrhnem osobné stretnutie. Chcel by som prekonať bariéry, ak nejaké sú medzi nami, ide mi o tú istú vec. Profitovať znalosťami. Spojiť nadšenie tých, ktorí sa dokážu vžiť do nastolených cieľov, pochopiť sa navzájom. Dosiahnuť pokiaľ to je možné, jednotu nazerania na spoločný cieľ, na spojenie našich síl vo vede a teórii, v podnikaní i ekonomickej diplomacii, v každej činnosti, ak je na prospech zlepšenia kvality života a ľudí. Spojme svoje sily, mladí i starší, spojme elán s vytrvalosťou, usilujeme sa dohodnúť a odbúrajme osočovanie, závisť a neprajníctvo. Vážme si jeden druhého. Je úplne jedno, či sme zamestnaní vo výskumných alebo pedagogických inštitúciách, alebo či pracujeme vo fabrikách či kdekoľvek v priemysle, či službách, ide nám o to isté!So želaním dobrej mysle, zdravia o odhodlania

Štefan Kassay

bottom of page