top of page

Cena excelentnosti pre poslanca NR SR Dušana Čaploviča

Bratislava 14.12.2017. Pri príležitosti uvedenia novej publikácie profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný sa okrem prezentácie autorského diela ocenila dlhoročná práca poslanca NR SR, doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.

Cenu excelentnosti si Dušan Čaplovič prevzal z rúk prezidenta Nadácie, profesora Štefana Kassaya.


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila Cenu excelentnosti za mimoriadny prínos v pedagogickej, odbornej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, za presadzovanie progresívnych postupov počas celého života, osobitne v obdobiach pôsobenia vo vrcholových riadiacich funkciách na úrovni štátnych inštitúcií pre vedu a vzdelávanie a prejavenie rozhodného postoja k zásadným spoločensko-ekonomickým otázkam.

 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. je slovenský politik, pôvodne historik a archeológ. Je členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných historických a archeologických časopisov. Od roku 2001 je podpredsedom strany SMER, ktorá od 1. januára 2005 pôsobí pod názvom SMER – sociálna demokraciaa zároveň členom jej predsedníctva. Bol tieňovým ministrom školstva, vedy a kultúry za stranu SMERu. V roku 2002 bol zvolený za poslanca NR SR. Bol členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Počas vlády Roberta Fica v rokoch 2006 – 2010 bol podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. V rokoch 2010 – 2012 bol predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od 4. apríla 2012 do 2. júla 2014 bol ministrom školstva SR.


bottom of page