top of page

Diktát času je nezadržateľný


Bratislava 14.12.2017. Nielen o plynutí času v našom životnom priestore bolo dnešné stretnutie významných osobností v Malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied v Bratislave pri príležitosti uvedenia novej publikácie profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný. Kniha približuje reminiscencie významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Podnet na pretavenie rozhovorov z rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ na webovom portáli www.kassay.eu sa prirodzene dostavil počas príprav nových rozhovorov na aktuálne témy z oblasti vedy, výskumu, praxe, školstva a v neposlednom rade aj blízkej budúcnosti a snahy zodpovedať nové otázky dnešných dní. Dvestopäťdesiatšesť strán prináša čitateľovi rozhovory s viac ako päťdesiatimi osobnosťami, doplnené o fotografie a krátky vedecko-filozofický pohľad na potrebu rozšírenia o nový komunikačný kanál webového portálu prostredníctvom audiovizuálneho prvku.

Ing. Pavol Kovačič

doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik PhD.

prof. Ing. Jiří Marek, Dr.

D.h.c.,Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc.
J.E. Yordanka Chobanova
JUDr. Ivan Pacolák

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.


Presýpacie hodiny, ako symbol nezastaviteľného času dominujú obálke publikácie, ktorá nabáda čitateľa aspoň na chvíľku spolu s autorom čas pozastaviť, zamyslieť sa. Tóny melancholických kláves klavíra prof. Ing. Ivana Chodáka, DrSc., emeritného člena Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied navodili správnu atmosféru akoby na cestovanie v čase.

„Zvedavosť a neustála túžba po poznaní profesora Štefana Kassaya ho inšpirovala k projektu, ktorý rozbehol zhruba pred jeden a pol rokom“, pokračuje v úvodných slovách editor publikácie Ing. Marek Trubač. Kniha hľadá odpovede na otázky o novej podobe Európy, vývoji na Slovensku, ale i ekonomike a podnikaní, vede, vzdelávaní, aj špecifických témach na mieru šitých pre jeho respondentov.

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., si zaspomínal, kedy po prvý krát spoznal osobu Štefana Kassaya. „Robil som v Košiciach a vždy, keď som si otvoril televízor, tak sa na mňa usmieval čiernovlasý fešný muž z redakcie buď z Budapešti alebo Belehradu Československej televízie. Som veľmi rád, že som pána profesora mohol ako minister aj osobne prijať a obohatil knižnu Ministerstva školstva o publikácie Podnik a podnikanie. Jeho osoba je výnimočná a patrí medzi slovenských baťov,“ pokračoval v príhovore pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

„Autora poznám už dvadsaťjedna rokov, môžem o ňom povedať, že vždy bol pilný, pracovitý, písal veľa kníh, neviem kde hľadal námety, píše aj príhovory do Hospodárskych novín, ktoré nás obohacujú. Námety sú zo života, z ekonomiky, vedy. Som rád, že som sa mohol zúčastniť aj ja, jedného z vyše päťdesiatich rozhovorov v knihe,“ hovorí Ing. Pavol Kovačič, predsedsa predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.

„Ja som rozmýšľal nad názvom knihy Diktát času je neúprosný. Nevieme, či sa oplatí bojovať s časom. My to sami vieme z našej pozície, keďže žijeme večnosť, chcem predstaviť pána akademika ako autora jednej úžasnej myšlienky, ktorá veľmi vážne, veľmi radikálne i veľmi intenzívne bojuje s časom. Mám na mysli časopis REFLEXIE, ktorých autorom je pán Kassay, ktorý týmto spôsobom odovzdáva svoje skúsenosti mladej generácii študentov,“ priblížil v príhovore prítomným doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik PhD., z Katedry manažmentu, Pedagogickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Doc. Ing. František Lipták, DrSc., pedagóg, vedec a inovátor sa nečakane prihlásil o slovo: „Obsah diela profesora Štefana Kassaya budeme posudzovať z viacerých hľadísk. Predstavujem si toto dielo, ktoré leží pred nami o päťdesiat rokov. Chcem poznamenať, že dielo Diktát času je nezadržatelný má mimoriadny historický význam. Hovorí o poznatkoch, o skúsenostiach, názoroch i zážitkoch ľudí, ktorí tvoria kreativitu v tom, aby sa národ ďalej rozvíjal.“

Budem sa možno opakovať, už pán docent Lipták naznačil, že táto publikácia nie je bežnou knihou. Je to encyklopédia. Keď poznanie dospeje na určitú hranicu, tak objavy sa objavujú spontánne, my sme s pánom docentom Liptákom prišli na to, že to je kniha, ktorá je naozaj odrazom svojej doby a mysleniach tých ľudí, ktorí sú podrobovaní neúprosnému diktátu času, konštatuje Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Samotného aktu uvedenia knihy do života sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Ing. Rastislav Chovanec, PhD. Symbolicky si knihu spolu s profesormi Štefanom Kassayom a Štefanom Lubym poťažkali. „Diktát času je nezadržateľný nie je kniha, ktorá reprezentuje jednotlivcov, ale celok. Predstavuje sumár názorov na dané spoločenstvo, v ktorom žijeme, v ktorom sa snažíme niečo urobiť, uplatniť sa, budovať, ukázať, že sme naozaj užitoční. Nie sme tu preto, aby sme iba konzumovali. Sme tu preto, aby sme dávali chlieb a prácu ďalším, ktorí budujú nové hodnoty a vytvárajú nové spoločenské prostredie. Je to vstup cez iniciatívu ľudí, ktorí naozaj niečo chcú robiť a dokázať,“ prihovára sa prítomným autor publikácie Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Autor sa čitateľom publikácie prihovára krásnymi a výstižnými slovami: Mnohorakosť času žitia, tak by som nazval ponor do minulosti vlastného života, života spoločnosti a vlastnej roly každého môjho hosťa v nej. Ako len priblížiť po pravde to čo bolo, ako len vylúpnuť z minulosti to skutočne vzácne, povzbudzujúce, prenikajúce do života pred časom i dnes, svojim skutočnom a potrebnom možno i pre budúcu generáciu, a tak mi prichodí v pokračovaní mojich úvah sa prihovoriť k dvom imaginárnym parlamentom

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD

RNDr. Vojtech Rušín

Ing. arch. Pavol Jakubec

Profesor Štefan Kassay s manželkou Máriou Kassyaovou

Človek sa započúva, nevie si možno spomenúť na nejaký ten dátum, zmraští čelo, rozmýšľa. Je úplne samozrejmé, že nerobí to podľa dopredu pripraveného scenára. Nie je to „normálne“ Prečo by túto autenticitu malo narušiť nejaké strojené „naparovanie“ sa, prečo by sme sa mali tak nenormálne správať. Ak sme normálni, ak máme pocit, že ešte toľko sa toho chceme dozvedieť…


bottom of page