top of page

Spoločná európska produkčná platforma – RIADENIE

Pezinok 1.12.2017. To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe – je nosná myšlienka edičného radu RIADENIE, ktorý je vydávaný vydavateľstvom VEDA, Slovenskej akadémie vied.

Webový portál www.kassay.eu prináša prostredníctvom novej podstránky komplexný prehľad edičného radu s opisom jednotlivých častí. V priebehu mesiaca december sa informácie rozšíria o obsah, ktorý zjednoduší prehľad publikácie. Viac informácii je uvedených na:


Pre koho je edičný rad RIADENIE určený ?


Knihy zo súboru dvadsiatich jeho častí sú určené širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčia štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom aj iných foriem vyššieho vzdelávania. Knihy z edície RIADENIE vytvárajú mostík medzi teóriou a praxou a sú využiteľné aj pre záujemcov z rôznych iných oblastí práce, ktorí sa na vedúce pracovné funkcie pripravujú, alebo ktorí sa chcú v riadení na svojich pracoviskách zdokonaliť, osobitne pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Sú užitočné pre odborníkov v rozličných oblastiach, aj nevýrobných, pretože jej zjednocujúcim obsahom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. Edičný rad RIADENIE takého typu je jediný, vydávaný v Európe aj v cudzích jazykoch, má význam pre ďalšie vzdelávanie aj v rámci vzdelávania sa v rodinách a nemal by preto chýbať v knižniciach domácností.


bottom of page