top of page

20. výročie podnikovej predajne prevádzkarne Pečivárne Sereď

Sereď 27.11.2017. „Diktát času je nezadržateľný.“ Aj takto by sme mohli k dnešnému slávnostnému dňu dvadsiateho výročia otvorenia podnikovej predajne Pečivární Sereď parafrázovať najnovšiu publikáciu profesora Štefana Kassaya. Áno, je to čas, ktorý nemožno zastaviť, sype sa z pomyslenej nádoby v podobe piesku, aby nám nezadržateľne ukrajoval z nášho času žitia. Dnešné priateľské stretnutie bolo najmä o stretnutiach ľudí, ľudských osudoch a skvelej tímovej práci, ktorá aj cez rôzne prekážky zotrvala v behu turbulentného obdobia až do dneška.

Dobová fotografia podnikovej predajne prevádzkarne Pečivárne Sereď na Trnavskej ceste v Seredi krátko po otvorení.


„Vítam Vás na pôde podnikovej predajne, podaktorých z Vás vidím po dlhšom čase znovu a som rada, že sa tu môžeme všetci stretnúť a pozhovárať sa“, privítala hostí na úvod priateľského stretnutia pani Mária Kassayová, vtedajšia riaditeľka I.D.C. Publicity, s.r.o. Nasledujúcimi slovami prítomných imaginárne preniesla do histórie, až k počiatkom spustenia výroby trvanlivého pečiva v Seredi. Písal sa rok 1953,... pokračuje vo svojej reči pani Kassayová. Pamäť prítomných vzácnych hostí „oživovala“ prirovnávaním významných udalostí vo svete, ktoré v určitej paralele pri starostiach všedných dní sme vnímali aj na Slovensku. Pečivárne Sereď, ako aj podniková predajňa sú príkladom, kde aj v nestabilnom období s rozumnou investíciou sa dá vybudovať projekt, ktorý ponúka široké portfólio výrobkov Pečivární doslova priamo za ich bránou.

Barbora Števíková, Ľudmila Tomovičová, Mária Križanovičová a Mária Kassayová, kolegyne z obdobia deväťdesiatich rokov.

Zľava: Stanislav Cicák, Jozef Kolišťaník, Jozef Banič, Beáta Vidličková, Ina Trtíková a Mária Kassayová.

Franišek Filo, nestor pečivárenskej výroby a Máriou Kassayovou.

Zľava: Jozef Kolišťaník, Beáta Vidličková, Ina Trtíková a Mária Kassayová.

Zľava: Gašpar Lancz, Miroslav Pospiš, Beata Vidličková a Mária Kassayová.

Spoločne zdieľaná radosť s bývalou riaditeľkou odštepného závodu Figaro Trnava Máriou Jurkasovou.

K dvadsiatemu výročiu postavenia podnikovej predajne Márii Kassayovej blahoželá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič.

Profesor Štefan Kassay blahoželá svojej manželke, Márii Kassayovej, autorke nápadu postaviť novú podnikovú predajňu a budovu exportu ako nového dizajnu vstupného areálu Pečivární Sereď, na realizácii ktorého sa pod jej organizačným vedením podieľali architekt Róbert Král so Štefanom Kassayom a nadväzne v ďalšom štádiu na modernizácii celého nádvoria a štýlových prvkov, na dizajne exteriéru a interiérov hlavného vstupu do budovy Pečivární Sereď architektom Pavlom Jakubcom.


Fotografie hovoria za všetko. Približujú neopakovateľnú atmosféru stretnutí po rokoch. Spomienky zostávajú čerstvé, akoby čas z ich čara neukrojil. Na fotografiách spoznávame bývalých a aj súčasných kolegov, medzi pozvanými hosťami boli riaditelia divízií I.D.C. Holding, a.s. Profesor Štefan Kassay v krátkom príhovore hosťom ozrejmil „ako to v skutočnosti bolo“, keď pani Kassayová po prvý krát zavítala do Pečivární. Boli to krásne spomienky na začiatky usilovnej práce na redizajne vstupného areálu Pečivární Sereď.

Čas plynie... Stanislav Cicák, Gabriel Schvarc, František Filo, Miroslav Pospiš, Mária Jurkasová.

Bez slov...

Za účasti profesora Štefana Kassaya, pani Márii Kassayovej, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Pavla Kovačiča, podpredsedu predstavenstva Pavla Jakubca, primátora mesta Sereď Martina Tomčányiho, architekta Roberta Krála, riaditeľa divízie stratégie Miroslava Bucha, Karla Janouta, Miroslava Pospiša a ďalších hostí bola slávnostne umiestnená pamätná tabuľka na priečelí budovy predajne.

Priateľské stretnutie pokračovalo v priestoroch predajne, kde sa v rozhovoroch okrem spomienok objavili aj nové vízie do budúcnosti a perspektívy podnikovej predajne do blízkej budúcnosti.
bottom of page