top of page

Profesor Jiří Marek ocenený Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania

Pezinok 14.11.2017. Profesor Štefan Kassay privítal na pôde I.D.C. Holding, a.s., profesora Jiřího Mareka, významného a vo svete známeho konštruktéra obrábacích strojov a zariadení, z Fakulty strojného inžinierstva Vysokého učenia technického v Brne. Rozhovor odborníkov, oboch profesorov, strojných inžinierov, aj so zapojením sa sprevádzajúcich hostí sa niesol v reči, kde prevládala odborná terminológia, a postupne sa sústredila na konkrétne riešenia. Meno profesora Mareka, nositeľa ceny Inžinierskej akadémie za vynikajúce realizované technické dielo je verejnosti známe aj ďaleko za hranicami republiky. Ocenený Jiří Marek, uznávaný konštruktér, autor mnohých vedeckých štúdií, monografií a tvorca nových, v európskom rámci popredných strojových systémov, nositeľ ceny Inžinierskej akadémie, je známy ako autor sústružníckeho obrábacieho centra POWERTURN 1600 II generácie. S jemu značným zápalom sa rozhovoril aj o moderných metódach konštrukčných a pevnostných výpočtov, ktorých úroveň na škole garantuje. Navyše, tvorivý vklad profesora Mareka, šírenie znalostí tohto predmetu výučby a výchovy budúcich strojných inžinierov je zvlášť významný aj svojou veľkou perspektívou v širokom, celospoločenskom ponímaní.

Rozhovor sa niesol v znamení akcentu na potrebu inovácií v priemysle, a to predovšetkým v zmysle širšieho ponímania spojenia vedy, vzdelávania a praxe. Profesori sa navzájom podrobne informovali o aktuálnej situácii na univerzitách a v podnikoch. Rovnako rozoberali problematiku presadzovania moderných metód výučby a ich zavedenia „do života“. Plodný rozhovor trval niekoľko hodín a dotýkal sa mnohých otázok aj širšieho spoločenského charakteru s akcentom na nové tendencie a potreby aj v súvislosti s obdobím priemyselnej revolúcie 4.0. Výsledky tvorby profesora Mareka a jeho spoluautorov obsahujú kompletný konštrukčný proces a približujú jednotlivé typy CNC obrábacích strojov svetových výrobcov po konštrukčnej stránke. Venujú sa aj oblasti ekodizajnu, manažmentu rizík, ale aj virtuálnemu prototypovaniu.

Po vyjasnení vzájomných možností dlhodobej spolupráce medzi pracoviskami oboch aktérov došlo k slávnostnému okamihu, kedy profesor Kassay osobne odovzdal Cenu Štefana Kassaya profesorovi Jiřímu Marekovi. Pri odovzdaní diplomu profesor Kassay prízvukoval, že cena je za osobnostný vzor a príkladnú profesionálnu životnú dráhu v spojení vedy a praxe, za mimoriadny vklad a excelentné realizované progresívne konštrukcie obrábacích strojov a mimoriadne výsledky. Po tomto slávnostnom akte pokračovala živá diskusia s výrazným pocitom hlbokých emócií a vďaky významnej osobnosti priemyslu za uznanie celoživotnej edukačnej, vedecko-výskumnej, publikačnej aktivite a medzinárodnej spolupráce.

bottom of page