top of page

Prevádzkareň korporácie I.D.C. Holding, a.s. Pečivárne Sereď dnes navštívila delegácia 33 primátorov

Sereď 13.11.2017. Dlhodobo rozvíjané kontakty s Bulharskom, korporáciou I.D.C. Holding, a.s. a Nadáciou profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania malo svoje vyvrcholenie v tieto dni, kedy sa uskutočnilo stretnutie s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky na Slovensku J.E. Yordankou Chobanovou, predstaviteľov regionálnej asociácie mestských samospráv Trakia ako aj samotných predstaviteľov samospráv – primátorov a starostov bulharských miest. Návrh veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku na zdieľanie skúseností v oblasti riadenia, investovania a inovácií sa prejavil ako užitočný pre ďalší rozvoj spolupráce najmä v oblasti podnikania, pričom sa nadviazali nové kontakty s primátormi a starostami zúčastnených oblastí z Bulharska.

Hostí privítal predseda dozornej rady korporácie IDC, profesor Štefan Kassay, riaditeľ divízie stratégie Miroslav Buch, riaditeľka divízie riadenia ľudských zdrojov Darina Pápayová, riaditeľ divízie obchodu Roman Sukdolák a riaditeľ divízie výroby Roman Ježo. Nasledovalo predstavenie významných udalostí, ktoré dosiahlo I.D.C. Holding, a.s. za 25 rokov. Otvorili sa tu príležitosti na nadviazanie budúcej spolupráce, čo vyvolalo nebývalý záujem hostí z Bulharska.

Po premietnutí prezentačného filmu o IDC nasledovala exkurzia výrobných priestorov prevádzkarne Pečivárne Sereď, pričom hostia sa živo zaujímali o nové výrobné technológie. Rad otázok zodpovedali členovia vedenia. Ukázalo sa, že táto oblasť potravinárskej výroby je mimoriadne atraktívna. Na stretnutí sa spomínali aj potravinárske podniky v Bulharsku, ktoré majú tiež svoju tradíciu. Boli sformulované nápady vzájomnej spolupráce, vrátane možnosti získavania surovín potrebných pre zabezpečenie výroby. Diskusia ukázala, aké dôležité je stretávať sa na úrovni primátorov a starostov, pretože odborníci na týchto pozíciách veľmi konkrétne poznajú problematiku samospráv a hľadajú možnosti spolupráce, ktorá by viedla k pozitívnemu posunu riešených otázok.

Angel Papazov, predseda Správnej rady RAMS „Trakia“ a primátor mesta Parvomaj sa zaujímali, akým spôsobom dosiahla firma takú vysokú úroveň. Rad otázok sa týkal riadenia a vedenia korporácie, s tým, že je to proces získavania vedomostí počas dlhých rokov, racionalizácie výrobných procesov a doplnenie novými špičkovými strojmi a zariadeniami. Akcent sa kládol na to, že na prvom mieste je človek, jeho výchova a vzdelávanie.

Dimitar Zdravkov, primátor mesta Sadovo položil otázku týkajúcu sa nadácie prof. Kassaya. Odpovedal mu sám profesor, ktorý ozrejmil, že hlavným zmyslom Nadácie je darovanie znalostí, čo znamená, že sa orientuje predovšetkým na také aktivity, ktoré rozvíjajú vedomosti v konkrétnych profesiách a spájajú ich s praxou. Preto sa nadácia orientuje na získavanie nových skúseností aj od pracovníkov z výrobnej praxe, sústreďuje sa na publikačnú činnosť týkajúcu sa inovácií a nových progresívnych metód výroby, vrátane ostatných súčastí produkčného procesu počnúc od projektu po samotnú realizáciu.

Prekvapením pre účastníkov stretnutia bola prípadová štúdia Case Study, ktorú prof. Kassay pripravil konkrétne pre túto návštevu a bola v nej vysvetlená podstata aktivít a podnikateľského správania v korporácii I.D.C. Holding, a.s. Profesor Štefan Kassay v závere stretnutie daroval J.E. Yordanke Chobanovej sériu odborných publikácií, ktoré patria do základného knižného fondu podnikateľov a študentov manažmentu a stratégie podnikania s možnosťou ich šírenia a konkrétneho využitia v mnohých oblastiach života. Mohé otázky i odpovede odhaľovali rad príležitostí pre nadviazanie obchodných vzťahoch, ale aj pozvaní vystúpiť s podnetnými myšlienkami na pôde bulharských univerzít a vedeckých inštitúcií. V závere stretnutia profesor Kassay povedal: „Po dlhé roky mám veľa priateľov v Bulharsku, avšak počnúc dnešným dňom nachádzam ďalších a ďalších. Priateľov, s ktorými sa človek vie potešiť a urobiť veľa prospešného pre svoju krajinu, pre spoločné ciele a záujmy.“

bottom of page