top of page

Diktát času v literárnom podaní Štefana Kassaya

Pezinok 6.11.2017. V tieto dni vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied, VEDA čaká na svoju prezentáciu nová publikácia Štefana Kassaya s názvom „Diktát času je nezadržateľný“. Kniha na prvý pohľad neobyčajná, vo formáte 330x220 mm, v príťažlivom grafickom výraze Dušana Ščepku na kriedovom papieri, farebne spĺňa atribúty faktografického artefaktu. Takýto status potvrdzuje vysokokvalitná tlač, ako samozrejmosť kniha v tvrdej väzbe s farebným prebalom.

Obsahuje reminiscencie 55 významných osobností a ich spätosti s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Osobitosťou publikácie je doslovný prepis výrokov na papierovom nosiči zo súboru originálnych audiovizuálnych záznamov a sprievodných komentárov sprístupnených na webovej stránke v rubrike „Hosť Štefana Kassaya“ a to bez podstatných jazykových úprav. Zámerom bolo dosiahnuť čo najvyššiu autenticitu výpovedí známych osobností a priblížiť čitateľovi v pomerne rozsiahlych interview osobnosti vplývajúce na súčasné dianie a ovplyvňujúce budúcnosť. Na pripravovanej prezentácii knihy okrem „hostí Štefana Kassaya“ sa očakáva účasť ďalších popredných osobností aj zo zahraničia.

bottom of page