top of page

Profesora Štefana Kassaya prijal chargé d´affaires Maďarského veľvyslanectva na Slovensku

Bratislava 27.10.2017. Dnes na Veľvyslanectve Maďarska v Slovenskej republike József Szabó, chargé d´affaires, prijal profesora Štefana Kassaya, známeho slovenského podnikateľa, vedca, a autora pentalógie Podnik a podnikanie. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť sa o pokračovaní doterajších aktivít s presadzovaním konkrétnych kladných počinov v realizácii širšie koncipovanej ekonomickej diplomacie, a to na oboch stranách. Štefan Kassay, autor desiatok odborných publikácií nanovo pripomenul, že jeho životným krédom je spojenie vedy a praxe. Vo svojich dielach, viacerých už pred rokmi vydaných aj v Maďarsku (A Holding típusu cégek Marketingstratégiája – štyri samostatné, na seba nadväzujúce knihy) pojednáva o riadení a vedení podnikov. Počas rokovania Kassay poznamenal, že jeho vedecká tvorba sa opiera o dlhoročné skúsenosti vo vrcholových riadiacich pozíciách a hlavne o skúsenosti o vedení a riadení I.D.C. Holding a.s. „Bez vedy by sme neboli tam, kde sme teraz,“ aj na tomto stretnutí prízvukoval Štefan Kassay.

Svoje dlhoročné skúsenosti z podnikania zachytil v obsiahlej pentalógii Podnik a podnikanie (Vállalat és vállalkozás). Kassay zároveň predstavil nový edičný rad publikácií s názvom „IRÁNYÍTÁS“ („RIADENIE“). Józsefovi Szabóvi zároveň odovzdal štvrtý zväzok pentalógie s prísľubom, že neodkladne mu doplní chýbajúci tretí a piaty zväzok. Tým by bola pentalógia skompletovaná aj v knižnici veľvyslanectva. „Som rád, že maďarskí čitatelia majú všetky tieto zväzky prístupné aj vo verejných knižniciach a odborných kníhkupectvách“, vyjadril sa Kassay.

Následne sa zmienil i o tom, že pentalógia mala veľký úspech aj na septembrovej medzinárodnej konferencii, na Selyeho univerzite v Komárne, kde osobne rektor univerzity Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. predstavil maďarskú verziu pentalógie (September 12, 2017| www.kassay.eu). Nepochybne, vzájomné pochopenie a doslova spoločenská objednávka viedli k podpisu dohody o spolupráci korporácie I.D.C. Holding, a.s. a Selyeho univerzity v zmysle spojenia vedy a praxe.


Reč bola aj o ekonomických a politických otázkach a o oficiálnych dokumentoch oboch krajín, ktoré sú pre vzájomnú spoluprácu dôležité: „Štáty V4 budú konkurencieschopné, flexibilné a úspešné vtedy, keď čo najviac zblížime slovenský, poľský, český a maďarský model,“ opakovane odznieva v masovokomunikačných prostriedkoch. V tej súvislosti Kassay informoval Józsefa Szaba o doterajšej jeho aktivite v rámci predchádzajúcich období a prijatiach na veľvyslanectve Maďarska. Podstatné ale je úsilie o spoluprácu vyjadriť aj praktickými krokmi. Kassay ďalej uviedol: „V tomto duchu sa ako externý ekonomický diplomat usilujem o stretnutie aj na úrovni maďarského ministerstva zahraničných vecí a vonkajších vzťahov, alebo, ak je to vôbec možné, aj o prijatie prezidentom Maďarska.“ Kassay totiž predpokladá, že ak by bolo možné vytvoriť a zaviesť jednotnú ekonomicko-produkčnú platformu aspoň v okolitých krajinách na báze nových znalostí v duchu spojenia vedy a praxe, podstatne by to napomohlo zvýšeniu efektivity podnikania. Na základe svojich riadiacich skúseností a konkrétnej verifikácie je o tom presvedčený. Kassay ďalej v rozhovore uvádza: „Už vyše dvadsať rokov sa zaoberám maďarsko-slovenskými hospodárskymi vzťahmi. Pokladám to za svoju srdcovú záležitosť a nazdávam sa, že je načase odovzdať štafetu mladým nástupcom“. Profesor Kassay predostrel Józsefovi Szabovi projekt vydávania pentalógie v modifikovanom, menšom, a lacnejšom čiernobielom vydaní a to vo viacerých jazykoch. Informoval ho o tom, že prvým vydavateľom je vydavateľstvo Gondolat v Budapešti, ktoré ešte v tomto roku začne s vydávaním tejto očakávanej publikácie.

V závere stretnutia so chargé d´affaires Józsefom Szabóm profesor Štefan Kassay uviedol, že má pripravený aj osobitný dar pre start-upistov, pre mladých maďarských podnikateľov a študentov, v zmysle predstavy o univerzálnosti medzinárodnej spolupráce v širokom rámci okrem maďarčiny aj anglickú verziu pentalógie „Podnik a podnikanie“ a súbor už spomenutých dvadsať na seba nadväzujúcich knižiek, celkovo v rozsahu cca 4 200 tlačených strán formátu A5 s jednotným názvom, „IRÁNYÍTÁS“ („RIADENIE“).


„Rád by som pokračoval v spolupráci s Vami“, povedal v závere stretnutia Štefan Kassay.

bottom of page