top of page

Slávnostná prezentácia kompletného diela Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość v Collegium Maius Jage

Krakow 24.10.2017. V gotickom Collegium Maius, svetoznámej Jagelonskej univerzity bolo dnes počuť opäť slovenský jazyk spojený s propagáciou Slovenska. Pri príležitosti slávnostnej prezentácie kompletného päťzväzkového diela Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya sa stretli významné osobnosti z univerzitného prostredia, diplomati, podnikatelia, vydavatelia, odborní prekladatelia a študenti vybraných ekonomických univerzít z Poľska. Výnimočnosť podujatia zdôraznilo prostredie Jagelonskej univerzity, prvej na území Poľska, druhej najstaršej v Európe.

Gotické hodiny odbili jedenásť, rozozvučali sa tóny Gaudeamus igitur a slávnostnej hudby orloja ako symbol vedomostí odovzdávaných po stáročia v knihách cez učencov, učiteľov a profesorov. Aj táto prezentácia je o výnimočnosti kníh, ktoré vďaka jedinečnej vedeckej činnosti prekonali hranice nášho štátu, šíria dobré meno a kvality Slovenska nielen v Európe, ale už aj v Ázii a Južnej Amerike. Skutočnosť, že ide o viacprierezovú tvorbu profesora a významného slovenského podnikateľa bolo už viackrát v Poľsku prezentované. Publikácie Podnik a podnikanie sú už dnes v rámci učebnej látky zaradené do študijných programov významných poľských univerzít z oblasti štúdií ekonomických vied, podnikania a stratégie marketingu i komunikácie.


„Každá prezentácia profesora Štefana Kassaya je veľkou príležitosťou na utvrdzovanie poľsko-slovenských vzťahov na podnikateľskej, vzdelávacej a diplomatickej rovine, nie je tomu inak ani dnes, kedy sa stretávame po piaty krát pri uvedení významnej publikácie na knižný trh“, odznelo v úvodných slovách moderátorky prezentácie.

Čestný patronát nad podujatím, ktoré pripravila Vedecká knižnica Jagelovskej univerzity a poľská dcérska spoločnosť I.D.C. Holdingu, a.s., má už po niekoľký krát mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike J.E. Dušan Krištofík, ktorý v zastúpení pána konzula Ivana Škorupa predniesol krátky príhovor.

Za akademickú obec sa na prezentácii zúčastnili: prorektorka Jagelovskej univerzity v Krakove, profesorka Dorota Malec, dekan Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Krakove profesor Bogusz Mikula a profesor Andrzej Kupich za Vysokú školu Humanitas v Sosnovci. Profesor Kupich odovzdal autorovi ďakovný a pozdravný list od rektora vysokej školy.

V zastúpení vydavateľstva poľskej jazykovej mutácie bol pán Adam Lejczak, predseda vydavateľstva Księgarnia Akademicka Kraków. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavol Kovačič spolu s riaditeľom I.D.C. Polonia, S.A. Ing. Rastislavom Čavojským reprezentovali podnik svetovej triedy, ktorý sa stal takzvaným laboratóriom myšlienok profesora Kassaya.


Ryszard Juchniewicz, odborný prekladateľ všetkych piatich zväzkov neskrýval radosť a zároveň dojatie:„Naša spolupráca trvá viac ako sedem rokov, je to niekoľko rokov života a povedal som Bohu, aby si ma ešte nepovolal, kým preklad nedokončím“, zdôveril sa, s rozochveným hlasom ďalej dodal: „Spolupracoval som so skvelými ľudmi a v tejto spolupráci mi pomáhal teraz už aj syn“, pokračoval v dojímavom prejave. „Pán profesor, v našej univerzitnej knižnici sme Vašim knihám vyčlenili jednu policu, pomaly sa zapĺňa, čakáme na ďalšie knihy“.

Profesor Kassay si nečakane vzal mikrofón a ubezpečil pána Juchniewicza, že: „Pripravujem publikáciu s tématickým zameraním na ekonomickú diplomaciu a komunikáciu v širšom ponímaní. V slovenskom jazyku je publikácia vo vysokom štúdiu rozpracovania, aktuálne pracujeme na grafickej časti knihy, kde vďaka infografikám priblížime čitateľom rozoberanú problematiku efektívnejšie s dôrazom na už zrealizované postupy alebo komunikačné stratégie. Kniha s titulom Ekonomická diplomacia by podľa plánu mala byť vydaná v prvej polovici roku 2018. Pôjde o jedinečnú publikáciu, ktorá dodnes s akcentom na širší pohľad stratégie a práce ekonomického diplomata nebola vydaná. Je pravdepodobné, že publikácia vzhľadom k jej rozsahu i špecifickosti si vyžiada preklad do ďalších jazykov, kde jazyk poľský bude zohrávať významnú úlohu“, ozrejmil profesor.

„Je to pre mňa veľká česť, že môžem tu pred vami vystúpiť a môžem vyjadriť svoj názor na piaty zväzok pána profesora Kassaya“, uviedol na začiatok príhovoru profesor Bogusz Mikula. „Piaty zväzok sa sústreďuje na problematiku adaptívnosti podnikov a prispúsobeniu sa podmienkam hospodárstva založenom na vedomostiach, pričom sa zvlásť kladie dôraz turbulentné prostredie súčasnosti.“ (Podrobnejšie sa analýze budeme venovať v pripravovanej rubrike „Konferencie a semináre“ na webovej stránke www.kassay.eu)

Profesor Kassay v širšej diskusii odpovedal na otázky z publika a od študentov. Často rozoberanou témou bol vzťah podniku, podnikateľa k zamestnancom v súčasnom období, kedy je potrebné od základov riešiť akútnu otázku nedostatku pracovných síl, kvalite pracovného prostredia zamestnancov a v neposlednom rade aj vnútropodnikovej komunikácie. Práve v komunikácii je často v podniku podceňovaná a jej nezvládnutie vytvára bariéry medzi samotnými zamestnancami. Vo svojom prejave sa dotkol aj bezlimitného rastu a nezmyselnosti nadprodukcie „rozmanitosti produktov“. Náš severný sused trpí rovnakými problémami ako Slovenská republika, je tu priestor pre širšiu diskusiu, ktorá sa v budúcnosti musí riešiť.


Takmer dvojhodinové podujatie sa skončilo priateľskými stiskami rúk, prísľubu v pokračovaní vynikajúcej spolupráce s poľskými univerzitami a rozhovormi s redaktormi krakovských a poľských médií.
bottom of page