top of page

Piaty zväzok pentalógie v Poľskom jazyku

Kraków 23.10.2017. V tieto dni vydavateľstvo SAV Veda si pripísalo ku svojej vydavateľskej činnosti do serie publikácii profesora Štefana Kassaya piaty zväzok knihy Podnik a Podnikanie (Przedsiebiorstvo i ptzeedsiebiorczosc) Učenie a rast. Toto dielo podobne ako ostatne zväzky pentalógie obsahuje vyše 600 strán písaného textu, v reprezentačnej úprave s z bohatou umelecky ladenou obrazovou úpravou.


V rámci knižnej tvorby reprezentuje Slovensko dnes už v 38 štátoch Európy. V závere piateho zväzku čitateľ nájde doplnok s názvom ,, Päť zväzkov veľkej monografie bolo ohromnou výzvou“. Tento doplnok je ponorom do procesu tvorby, scelujúci obdobie mnohých rokov spolupráce s názvom Podnik a podnikanie pod mikroskopom. Tým uzatvára kompletnú sériu tejto monografie. Prezentácia poľskej mutácie pentalógie bude 24. októbra na Jagelonskej univerzite v Krakove.

bottom of page