top of page

Jubilejné národné fórum produktivity v Žiline

Žilina 11.10.2017. Produktivita je pojem, ktorý nevychádza z módy. Práve naopak, v čase, keď rezonuje nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily a keď sa do výroby a logistiky tlačia moderné technológie, je vysoká efektivita a konkurenčná schopnosť firiem čoraz naliehavejšia. Už nemá zmysel diskutovať, do akej miery sú pri raste produktivity rozhodujúce stroje a do akej ľudia. Dôležité je neodkladne hľadať postupy a nástroje, ako využiť jedinečnosť technologického aj ľudského potenciálu. Ako ich skĺbiť a urobiť ďalší krok (či skok) k efektívnejšiemu podnikaniu. Konkrétne spôsoby, ako na to, ako aj príklady úspešných firiem predstaví jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity, v dňoch 11.-12. októbra 2017 v Žiline. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Vnímajme produktivitu komplexne

Produktivita je hlavným komponentom ekonomického rastu a tvorby bohatstva. Pozrime sa na ňu komplexne. Čo ovplyvňuje rast produktivity v makroekonomickom meradle a čo vo firemnom svete? Kapitál, technológie alebo ľudský potenciál? Čo sa zmení v nasledujúcom období, keď mohutne nastúpi automatizácia, robotizácia a umelá inteligencia? Ako to ovplyvní produktivitu, výkonnosť a zárobky ľudí? Ako produktivitu meriame, analyzujeme a hodnotíme?

Technické riešenia pre zvyšovanie produktivity


Bez ľudí by neboli nové „smart“ technológie a bez smart ľudí, ktorí dokážu nové technológie ovládnuť, nie je možný ďalší rozvoj. Ako na rast produktivity vplývajú pokrokové technické riešenia? Internet vecí dnes už pre mnohé firmy nie je novinkou. Čo pre ne znamená? A aké ďalšie IT riešenia a softvérové nástroje možno využiť na razantnú podporu produktivity? Klasické nástroje, nové IT riešenia a softvérové nástroje podporujúce razantný rast produktivity.Bez ľudí to nepôjde

Ľudia sú najcennejším zdrojom, ktorý firma má. V meniacom sa trhovom prostredí treba neustále hľadať úplne nové nástroje a prístupy, ako zefektívniť cennú a nenahraditeľnú ľudskú prácu. Ako motivovať a vzdelávať zamestnancov pre podporu rastu produktivity? A kde hľadať a ako vychovávať lídrov zmeny, schopných zapáliť a inšpirovať ostatných? Ako sa adaptujú firmy na meniacu sa úlohu ľudí s rastúcou digitalizáciou a využívaním pokrokových technológií?

Produktivita hrou – ako sa menia tradičné biznis modely?

Uber, Hyperloop, Aeromobil, Ecocapsule. Svetové i slovenské firmy, ktoré sa presadili jedinečným nápadom. Majú minimálny počet zamestnancov, ale vďaka originálnemu biznisovému konceptu pôsobia celosvetovo. Ako v „novej ekonomike“ rátajú produktivitu a vôbec, zaujíma ich? Ako podchytiť tvorivých zástupcov „generácie Z“ v snahe podnikať inak a efektívnejšie?Je „šťastná firma“ synonymom produktívnej firmy?


Sú spokojní a motivovaní zamestnanci zárukou, že firma bude rásť a rozvíjať sa? Je úspešná a produktívna firma zárukou i dôkazom, že za ňou stoja šťastní ľudia? Je dôležité, aby bola firma šťastná? Ako pozitívnu energiu premeniť na odvahu, pružnosť, tvorivosť a spoluprácu vo firme?


bottom of page