top of page

Rokovanie o vyrovnaní kvality života na Slovensku s ostatnými štátmi Európy

Luxembourg 3.10.2017. V rámci trojdenného pobytu profesora Štefana Kassaya v Luxemburgu prebehlo rokovanie za okrúhlym stolom, kde boli prítomní viacerí manažeri Inštitútu európskej investičnej banky. Rokovanie viedol dekan Inštitútu Francisco Paula Coelho a do výmeny názorov sa zapájal aj zástupca dekana Henry von Blumenthal.

Svoje názory prezentoval aj profesor Štefan Kassay, ktorý však dal na zvažovanie aj netradičné metodiky riešenia zásadných otázok, týkajúcich sa takej citlivej témy, ako je sociálny inkubátor a v jeho rámci zodpovedajúci životný štýl a udržanie zdravia. Je možné, že niektorí účastníci rokovania o načrtnutej problematike nájdu svoje pokračovanie aj v nasledujúcich hodinách zajtrajšieho dňa.

bottom of page