top of page

Dnešný deň rokovaní v Luxemburgu odštartoval viceprezident EIB Vazil Hudák

Luxembourg 4.10.2017. Rokovania zo včerajšieho dňa dnes pokračovali. Ich súčasťou bolo predstavenie pracovného komplexu Európskej investičnej banky (EIB) a priľahlých budov. Hneď ráno, po návrate zo služobnej cesty v zahraničí viceprezident EIB Vazil Hudák, privítal profesora Štefana Kassaya v priestoroch banky. Obaja sa dohodli, že bude rozumné poskytnúť prostredníctvom interview závažné informácie, kde by viceprezident Hudák o finančnej politike EIB sa koncentroval na Slovensko a aktuálne informácie by tak krátkou cestou sprostredkoval slovenským vnímateľom.

Doslova expresne sa podarilo nakrútiť rozhovor s Vazilom Hudákom, ktorý bude v krátkom čase vysielaný v rámci rubriky Hosť Štefana Kassaya na webovom portáli www.kassay.eu. Po prvých rozhovoroch dňa profesora Kassaya v sprievode Vazila Hudáka privítal prezident EIB Werner Hoyer. Nasledovali ďalšie rokovania, kde sa ukázalo, aký veľký je záujem o Slovensko a najlepšie slovenské firmy z hľadiska získania klientov bankových spoločností s perspektívou vytvárania dlhodobých vzťahov. V bohatom programe rokovacieho dňa sa našiel priestor aj na stretnutia s mladšími manažérmi banky, ktorí na svojom pôsobisku vykonávajú zásadné bankové operácie a sú v priamom kontakte s klientmi. Ukázalo sa, že práve táto zostava diskutujúcich manažérov viedla k možnosti vytvorenia nových bankových produktov a zaujímavým novým príležitostiam. Hovorilo sa aj o tom, či I.D.C. Holding, a.s. môže byť klientom EIB a o tom, či banka poskytuje možnosti tvorby inkubátorov a tiež ich naplnenia pomocou akcelerátorov v danom systéme.

Ide hlavne o pomoc mladým, začínajúcim firmám, resp. sa preveruje možnosť zorganizovať v rámci bankových produktov spoluprácu na generovaní nových prístupov k vzdelávaniu a k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie. Rokovalo sa aj o príležitosti podieľať sa na experimentoch, pri ktorých sa prinášajú nové inšpirácie napríklad aj z ostatných skúsenosti projektov, akým je Podnikateľská univerzita alebo projektov prezentovaných na nedávnej medzinárodnej konferencii „The Belt and Road University Presidents Forum“ v čínskom Xi-ane.

Ukazuje sa, že bankový priestor je otvorený, že sú tu možnosti širokého pokrytia nových, moderných aktivít. Javia sa ako perspektívne pre ďalší rozvoj edukačných programov a pre prípravu mladých odborníkov na profesie prospešné pre budúcnosť podnikania a ekonomiky. Súhrnne možno konštatovať, že tento súbor rozhovorov a rokovaní v jednej z najznámejších európskych bánk poskytol nový pohľad na potenciálne možnosti riešenia aktuálnych otázok a prispieva v spolupráci s podnikateľskou sférou k úplne novému pohľadu na vzťah vedy, podnikania a praxe. Tento fakt bol potvrdený vo všetkých rokovaniach, i na všetkých úrovniach preberanej problematiky počas troch dní v Luxemburgu.

bottom of page